HomeKiến Thức12 mẫu đơn xin chuyển trường bậc mẫu giáo, Tiểu Học, THCS...

12 mẫu đơn xin chuyển trường bậc mẫu giáo, Tiểu Học, THCS & THPT mới nhất 2018 chuẩn nhất

12 mẫu đơn xin chuyển trường bậc mẫu giáo, Tiểu Học, THCS & THPT mới nhất 2018 chuẩn nhất: Đơn xin chuyển trường là một dạng mẫu đơn của các bậc phụ huynh và học sinh gửi đến cấp Hiệu trưởng tại ngôi trường đang theo học và kèm theo trường xin chuyển đến để trình bày một cách đầy đủ và rõ ràng về nguyện vọng xin chuyển trường của bản thân mình. Nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh vẫn còn chưa biết cách viết đơn xin chuyển trường như thế nào cho đúng cũng như hợp tình hợp lý để phía nhà trường có thể chấp nhận và giải quyết mọi vướng mắc phát sinh, mẫu đơn xin chuyển trường ngay sau đây sẽ gửi tới bạn nội dung cũng như cách trình bày cho tất cả các cấp bậc học hiện tại.

Mẫu đơn xin chuyển trường được dùng trong các trường hợp như học sinh cần phải thay đổi hay chuyển địa điểm học tập do một vài lý do như gia đình chuyển nơi ở hoặc địa điểm sinh sống hoặc vì những lý do khác nhau. Đơn xin chuyển trường sẽ bao gồm các cấp bậc như Tiểu học, THCS, THPT trong và ngoài tỉnh, tùy vào những cấp bậc học khác nhau mà mẫu đơn xin chuyển trường tương ứng cũng khác nhau.

Đơn xin chuyển trường

Giấy khai sinh bản sao và học bạ bản chính nếu có.

Bằng tốt nghiệp THCS (nếu có) và giấy trúng tuyển vào lớp 10 với cấp bậc học là THCS.

Giấy giới thiệu chuyển trường của trường và của Sở GDĐT nơi đi cấp.

Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú tại nơi trường mới đến.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

            Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………………………………………..

– Hiệu trưởng Trường (đến)……………………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ huynh của học sinh………………………………………….. Sinh ngày:………………………………………..

Đang học lớp…………………… năm học: 20…..-20….. tại trường……………………………………………….

thuộc Huyện…………………………………………….. Tỉnh……………………………………………………………..

Nay xin chuyển đến học lớp……………….. năm học: 20…..-20….. tại trường……………………………….

thuộc Huyện…………………………………………….. Tỉnh……………………………………………………………..

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

 

    ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

       Ký tên

 

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

 

Kính gửi:

– Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi)……………………………………… ;

– Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến)……………………………………. ;

– Hiệu trưởng Trường (đi)……………………………………………………………………..

– Hiệu trưởng Trường (đến)…………………………………………………………………… ;

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ huynh của học sinh………………………………………….. Sinh ngày:………………………………………..

Đang học lớp…………………… năm học: 20…..-20….. tại trường……………………………………………….

thuộc Huyện…………………………………………….. Tỉnh……………………………………………………………..

Nay xin chuyển đến học lớp……………….. năm học: 20…..-20….. tại trường……………………………….

thuộc Huyện…………………………………………….. Tỉnh……………………………………………………………..

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….

     Ký tên

 

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

                     Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………

– Hiệu trưởng trường ………………………………………………………..

– Hiệu trưởng trường ………………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………………  Hiện ngụ tại: …………………………………….

Là phụ huynh của em …………………………………….  Sinh năm …………………………………………..
là học sinh lớp ………  năm học ……………………….  thuộc trường ……………………………………..

Kết quả cuối năm: Học lực: ………………………….  Hạnh kiểm: ……………………………………….

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ……………………………………………………
và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………………………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………….. tại trường ………………………………………………………………………………………………………………………………………
thuộc huyện ……………………………… tỉnh: ……………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong được sự chấp thuận.

 

 

Hồ sơ đính kèm:          …………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

– Học bạ                               Người làm đơn

– Khai sinh 

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                           Ý kiến Hiệu Trưởng trường     

(Nơi chuyển đến)                                                       (Nơi đang học)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cho cấp THCS)

                     Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………

– Hiệu trưởng trường ……………………………………………….

– Hiệu trưởng trường ……………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………………….  Hiện ngụ tại: …………………………………………

Là phụ huynh của em …………………………………………….  Sinh năm ………………………….
Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học …………………., nay là học sinh lớp …….. năm học ……

thuộc trường …………………………………………………..  Ngoại ngữ …………………………………………

Kết quả cuối năm: Học lực: ………………….  Hạnh kiểm: ……………………………………….

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ………………………………………….., Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ……………………………… cho tôi được chuyển ……………………… tôi về học lớp ….. năm học ………….. tại trường …………………………………………………. thuộc huyện ………………………….. tỉnh: ……………………………………

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Được sự chấp thuận của Quý thầy (cô) chúng tôi chân thành cám ơn.

 

Hồ sơ đính kèm:                               …………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

– Học bạ                                                                              Người làm đơn

– Khai sinh

– Giấy chứng nhận HTCTTT

– Giấy CNTT vào lớp 6

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường               Ý kiến Hiệu Trưởng trường     

(Nơi chuyển đến)                                                          (Nơi đang học)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

            Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………………………………………………………….. ;

– Hiệu trưởng trường (đi) …………………………………………………………………………

– Hiệu trưởng trường (đến) ………………………………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………….  phụ huynh của học sinh…………………………………
sinh ngày ……../……../……………. đang học lớp …….. năm học: 20…..-20…..  tại trường …………………………………………….. thuộc huyện
tỉnh ……………………………………………………. .

Nay xin chuyển đến học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường ……………………….

………………………………………. thuộc huyện ……………………… tỉnh …………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ký tên

 

 

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

            Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi) ………………………………………………………

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến) ……………………………………………………

– Hiệu trưởng trường (đi) …………………………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường (đến) ………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………….
phụ huynh của học sinh ……………………………………………………………………………………………….
sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20…..  tại trường …………….
thuộc huyện ………………………….. tỉnh …………………………………………………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………..
……………………………… thuộc huyện ………………………………  tỉnh ……………………………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee