HomeKiến Thức5 đặc điểm của nhiệt kế y tế

5 đặc điểm của nhiệt kế y tế

Nhiệt kế y tế có đặc điểm nhận biết là gì, làm sao để phân biệt chúng?

5 đặc điểm của nhiệt kế y tế là:

1/ Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: 34 độ C
2/ Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: 42 độ C
3/ Giới hạn đo : 35 độ C đến 42 độ C
4/ ĐCNN: 0,1 độ C 
5/ Nhiệt độ được ghi màu đỏ là 37 độ C (nhiệt độ trung bình của cơ thể) 

4 đặc điểm của nhiệt kế dầu là

1/ Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: −30 độ C
2/ Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: 130 độ C
3/ GHĐ: −30 độ C đến 130 độ C
4/ ĐCNN: 1 độ C

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee