HomeTổng HợpBáo cáo sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

Báo cáo sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

Báo cáo sinh hoạt chuyên đề của chi bộ là mẫu văn bản thống kê đầy đủ những nội dung, thành tích, hạn chế, khó khăn, phương hướng, và cách giải quyết của 1 tập thể chi bộ nhà nước. Sau khi đã hoàn thành hết báo cáo. Sẽ là 1 cuộc họp chi bộ, người đọc báo cáo có trách nhiệm đọc và trình bày cho tất cả hội đồng chi bộ nghe và hiểu nội dung.

báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ

Báo cáo chuyên đề chi bộ năm 2019

báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ năm 2019

1.Tên của chuyên đề

-Ví dụ (Chuyên đề “Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp tại trường học“)

 Đảng viên trình bày: Trần Văn A

2. Nội dung  của chuyên đề:

Phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp và an toàn có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giáo dục ý thức, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh cho học sinh và cán bộ dạy học tại trường.

Hiệu quả của phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp và an toàn đã tạo được niềm tin với bậc phụ huynh học sinh, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút phụ huynh nhiệt tình tham gia.

Giáo dục học sinh nhận thức mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, tác động tích cực và tiêu cực của môi trường đến đời sống con người.

Động viên giáo viên và học sinh có ý thức xây dựng  gìn giữ trường học xanh sạch đẹp và an toàn. Rèn luyện các kỹ năng, tác phong công tác xã hội cho học sinh, giúp học sinh tự ý thức việc xây dựng trường học xanh sạch đẹp và an toàn phòng chống bạo lực học đường.

Học sinh chủ động tham gia công việc, rèn luyện tính tự giác và ý thức kỷ. Xây dựng cảnh quan nghành sư phạm với hình ảnh: xanh sạch đẹp và an toàn tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn đối với học sinh. Từ đó khích lệ, động viên các em phấn đấu, học tập, tu dưỡng đạo đức ngày càng tốt hơn.

Xây dựng trường học an toàn có tác động đến sự phấn đấu của học sinh. Từ đó tạo ra môi trường làm việc trong nhà trường an toàn, tự tin an tâm công tác, tác động mạnh mẽ đến lương tâm, trách nhiệm, lòng yêu nghề của các thầy cô giáo.

3.Các đồng chí chi bộ cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến

– Đồng chí B thống nhất báo cáo chuyên đề, phù hợp thực tế nhà trường, có ý kiến nhận xét là: “Đồng ý với những báo cáo trên, nó có lợi cho giáo viên và học sinh”.

– Đồng chí C thống nhất báo cáo chuyên đề, đối với giáo viên phải giáo dục nhắc nhở thường xuyên cho học sinh có ý thức giữ vệ sinh chung.

4.Kết luận của người chủ trì hội nghị

Đưa ra ý kiến cụ thể, nhận xét đánh giá. Nhắc nhở mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đề nghị tất cả đảng viên thực hiện tốt những giải pháp mà trong chuyên đề vừa nêu, bên cạnh đó xem xét lại bản thân nhằm đưa chuyên đề vào thực tế của Chi bộ và trong nhà trường.

báo cáo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
báo cáo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Báo cáo chuyên đề chi bộ năm 2018

1.Tên chuyên đề

-ví dụ chuyên đề: (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

Đảng viên trình bày: Dương Thanh B

2.Nội dung chuyên đề

– Những ưu điểm của chi bộ trong thời gian vừa qua

Chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của Chi bộ.

Không tổ chức sinh hoạt Chi bộ hoặc chất lượng sinh hoạt Chi bộ thấp điều đó sẽ dẫn đến tập thể Chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Xuất phát từ những nhận thức nêu trên, trong thời gian vừa qua, Chi bộTrường Tiểu học của Xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sinh hoạt nề nếp, chuẩn bị chu đáo.

Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo phương châm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hầu như những đảng viên tham gia thảo luận đã thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí cởi mở, chân thành. Phát huy tinh thần tự phê bình và đánh giá, nâng cao tinh thần đóng góp ý kiến trong sinh hoạt Chi bộ.

Phương pháp điều hành sinh hoạt, thảo luận, gợi mở dễ hiểu về vấn đề.

Vai trò, trách nhiệm người Chủ trì, Chi ủy được thể hiện cao trong sinh hoạt Chi bộ.

-Bên cạnh đó còn những hạn chế của chi bộ trong thời gian vừa qua

Trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, còn một số đảng viên chưa thể hiện được tinh thần gương mẫu, sinh hoạt Chi bộ luôn ở thế thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến. Thậm chí mỗi lần phát biểu đồng chí Bí thư Chi bộ có lời mời thì mới phát biểu.

Ý thức trách nhiệm đối với tập thể, tính tự giác trong tự phê bình và đánh giá chưa cao, còn biểu hiện ngại va chạm, sợ mất lòng, ngại nói, sợ nói, không nói và không thèm nói.

Đóng góp ý kiến một cách gượng ép, nội dung chưa trọng tâm, không có chiều sâu, chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào quá trình hoạt động của Chi bộ.

-Nguyên nhân của những nhược điểm

Một số Đảng viên chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xem việc sinh hoạt Chi bộ là phải tham gia cho đúng quy định, chứ chưa coi đây là trách nhiệm của mình.

Vẫn còn một số Đảng viên chưa nghiêng cứu báo cáo của Chi bộ đã gởi mail của đảng viên trước đó.

Thời gian sinh hoạt Chi bộ có những lúc quá kéo dài do đảng viên ít phát biểu đóng góp ý kiến trong sinh hoạt.

3.Các đồng chí chi bộ cùng thảo luận ra đưa ra ý kiến

– Đồng chí A thống nhất báo cáo chuyên đề, nói rằng chuyên đề phù hợp thực tế của nhà trường. Hài lòng ở vấn đề: “Bí thư Chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, phải trăn trở suy nghĩ và nêu cao trách nhiệm, chất lượng sinh hoạt chi bộ“

– Đồng chí B rất hài lòng ở chỗ: “Chất lượng Chi bộ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên, đảng viên có nhận thức, góp ý thảo luận sôi nổi, nói đúng trọng tâm trọng điểm thì lúc đó chất lượng hoạt động của Chi bộ được nâng lên. Nơi nào đảng viên ít tham gia góp ý, phó mặc cho người khác thì nơi đó chất lượng không cao.Do đó muốn tham gia góp ý có chất lượng, có chiều sâu thì trước các kỳ sinh hoạt Chi bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ nội dung để tham gia và coi đây là trách nhiệm của mình. Trong sinh hoạt phải tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng Nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của Chi bộ“.

4.Kết luận của người chủ trì hội nghị

– Đồng chí chủ trì kết luận: Đây là chuyên đề nhắc nở mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Muốn tham gia góp ý có chất lượng, có chiều sâu thì trước các kỳ sinh hoạt Chi bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu kỹ nội dung để tham gia và coi đây là trách nhiệm của mình. Trong sinh hoạt phải tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng Nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của Chi bộ. Đề nghị tất cả đảng viên thực hiện tốt những giải pháp mà trong chuyên đề vừa nêu, bên cạnh đó xem xét bản thân nhằm đưa chuyên đề vào nội dung thực tế của Chi bộ.

báo cáo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
báo cáo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ năm 2017

1.Mục đích và yêu cầu

– Tổ chức quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, một cách hệ thống chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị, xã hội nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tự giác hận thấy rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của chính mình và những đảng viên khác.

– Cấp ủy, các chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở”. Đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

– Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị, xã hội về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khen thường những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

2.Những nội dung cơ bản của chuyên đề

Quý 1:

– Tháng 1/2017: tham gia hội nghị học tập quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung chủ yếu Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Sau đó viết bài thu hoạch khi đã được tiếp thu.

– Tháng 3/2017: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Quý 2:

Sinh hoạt chuyên đề: Nêu cao tính chuẩn mực, gương mẫu của cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với học sinh, sinh viên thông qua việc nâng cao nhận thức chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức, lối sống về đạo đức nhà giáo  gắn với một số nội dung trọng tâm nhằm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở”.

Quý 3:

Sinh hoạt chuyên đề: theo phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi tới chốn.

Quý 4:

Đánh giá kết quả sinh hoạt chuyên đề. Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU.

3.Tổ chức thực hiện

– Cấp ủy, các chi bộ trực thuộc phải căn cứ kế hoạch để tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2017.

– Các đơn vị trực thuộc, Công đoàn, Đoàn TN  phải căn cứ kế hoạch tổ chức quán triệt về nội dung chuyên đề tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động. Nghiêm túc thực hiện những vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

– Báo cáo kết quả sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu gửi về thường trực Đảng ủy vào thời gian đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee