HomeTử ViChọn ngày cưới năm 2018 đẹp cho nam nữ tuổi Đinh Sửu...

Chọn ngày cưới năm 2018 đẹp cho nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997

Chọn ngày cưới năm 2018 đẹp cho nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997: Trong mỗi tháng lại có những ngày tốt xấu khác nhau vì vậy việc lựa chọn ngày tiến hành cưới hỏi cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Vậy chọn ngày cưới năm 2018 cho nữ Đinh Sửu sinh năm 1997 nên là ngày nào, hãy cùng tìm hiểu để có được thêm một số thông tin cần thiết cho dự định sắp tới của các bạn.

Chọn ngày cưới năm 2018 cho nữ Đinh Sửu năm 1997 cần căn cứ vào một số ngày thuận lợi trong tháng. Có thể có rất nhiều ngày đẹp nhưng nên lựa chọn các ngày có sao Thiên đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Lục Hợp,… chiếu.

 • Ngày đẹp tháng 1 là 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 27, 29, 31
 • Ngày đẹp tháng tháng 2 là 1, 3 , 4, 8, 10, 13, 15, 21, 25, 26, 27 
 • Ngày đẹp tháng tháng 3 là 5, 7, 9, 12, 17, 20, 23, 27, 29
 • Ngày đẹp tháng tháng 4 là1, 4, 5, ,8 ,10, 13, 17, 23, 26, 28, 29 
 • Ngày đẹp tháng tháng 5 là 21, 23, 27, 28 
 • Ngày đẹp tháng tháng 6 là 2, 4, 8, 9, 13, 15, 17, 25, 27, 28, 29 6
 • Ngày đẹp tháng tháng 7 là 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 29 
 • Ngày đẹp tháng tháng 8 là 2, 4, 8, 10, 11, 15, 22, 23, 26, 27, 28 
 • Ngày đẹp tháng tháng 9 là 4, 7, 9, 10, 15, 22, 27, 28 
 • Ngày đẹp tháng tháng 10 là 1, 2, 4, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29 
 • Ngày đẹp tháng tháng 11 là 4, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 26, 28, 30 
 • Ngày đẹp tháng tháng 12 là 4, 5, 10, 13, 16, 18, 22, 24, 27, 30

Như vậy, mỗi tháng có khá nhiều ngày đẹp để có thể tiến hành cưới hỏi cho nữ Đinh Sửu 1997. Tuy nhiên còn tùy thuộc và điều kiện, hoàn cảnh và thời gian của hai bạn để chọn ngày giờ phù hợp. Mong rằng bạn sẽ sớm lựa chọn được ngày lành tháng tốt để tiến hành việc đại sự của cuộc đời.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee