HomeKiến ThứcĐơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở và các dự...

Đơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở và các dự án xây xưởng ở đô thị mới nhất

Đơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở và các dự án xây xưởng ở đô thị mới nhất: Có rất nhiều khách hàng đang khá là băn khoăn và than phiền khi làm đơn xin cấp phép xây dựng vì không biết phải bắt đầu từ đâu, những giấy tờ nào là cần thiết cho bộ hồ sơ này hay nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng ở đâu, lệ phí nộp như thế nào, trong khoảng thời gian bao lâu thì được các cơ quan chính quyền cấp giấy phép xây dựng. Tất cả những thắc mắc hay những yếu tố có liên quan đến đơn xin cấp phép xây dựng sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Điều kiện để làm đơn xin cấp phép xây dựng:

– Lô đất dùng để quy hoạch như xây nhà phải phù hợp với chi tiết được duyệt.

– Lô đất phải có khoảng cách ly vệ sinh an toàn, không bị tình trạng ô nhiễm, ngập úng…

– Lô đất có diện tích nhỏ hơn 15m2 có mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng phải có kích thước lớn hơn 3m.

Hồ sơ làm xin cấp phép xây dựng bao gồm:

– Một bản sao công chứng của một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận.

– Bản vẽ mặt bằng xây dựng về công trình sẽ xây dụng trên lô đất đó và các công trình liền kề bên cạnh (nếu có) do chủ nhà ở đó tự vẽ.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXDngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

 Đơn xin cấp phép xây dựng tham khảo đầy đủ tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

 

Kính gửi: ……………………………………………………..

  1. Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

 Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

 Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………….

 Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

  1. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………

– Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

– Tại: …………………………………………………………………………………………………..

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

  1. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………………………………………………

– Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

  1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): …………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: ………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………………..

– Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………..cấp ngày ………………..

  1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng
  2. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –                                                           ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee