HomeKiến ThứcĐơn yêu cầu thuận tình ly hôn mẫu mới nhất do toàn...

Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn mẫu mới nhất do toàn án nhân dân ban hành

Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn mẫu mới nhất do toàn án nhân dân ban hành: Ly hôn chỉ là một ngã rẽ. Đoạn đường tiếp theo êm xuôi hay tăng phần gập ghềnh, không ai đoán trước được. Nhưng có một điều chắc chắn: Ly hôn không phải là đường cùng. Nhiều người hay lo hộ chuyện của người khác mà không hiểu rằng, ly hôn vốn chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Vợ chồng cái tình còn thì cái nghĩa tất còn, cái tình cạn thì cái nghĩa trở nên bức bách, nặng nề vô cùng. Bởi vậy để tránh những tranh chấp khi ly hôn gây ra những tranh cãi không đáng có nhiều cặp vợ chồng lựa chọn đơn yêu cầu thuận tình ly hôn. Tuy nhiên để có những thông tin được cung cấp chính xác theo pháp luật hãy tham khảo đơn yêu cầu thuận tình ly hôn 2018.

Do hiện nay tình cảm vợ chồng không còn, mâu thuẫn phát sinh do khác biệt quan điểm sống khiến cho mục đích hôn nhân không đạt được, cả hai chúng tôi đều nhất trí ly hôn để giải phóng cho nhau. Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay. Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng, hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm của hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác. Tòa án là cơ quan duy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Phán quyết ly hôn của Tòa án thể hiện dưới hai hình thức: bản án hoặc quyết định. Nếu hai bên vợ chồng thuận tình ly hôn thỏa thuận với nhau giải quyết được tất cả các nội dung quan hệ vợ chồng khi ly hôn thì toà án công nhận ra phán quyết dưới hình thức là quyết định. Nếu vợ chồng có mâu thuẫn, tranh chấp thì Tòa án ra phán quyết dưới dạng bản án ly hôn.

Phần nội dung đơn yêu cầu thuận tình ly hôn 2018 các cặp vợ chồng cần đảm bảo

Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn xin ly hôn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…………………….- TP ………………….

Họ và tên chồng:……………………………………………………..Sinh ngày:………………………….

CMND số:…………………………………………. Do công an……………… Cấp ngày:………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ: ……………………………………………………….Sinh ngày:…………………………….

CMND số: do công an cấp ngày:……………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………..

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm……………………….. có đăng ký kết hôn tại UBND phường……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ……………………………………….công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

               ……………, ngày………tháng……….năm ………..
            Họ và tên chồng Họ và tên vợ

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee