Lmao
Lmao

Ngày nay Việt Nam chúng ta đang dần tân tiến và hiện đại hóa, vì thế mà giới trẻ của ta hiện nay cũng nghiên cứu và biết rất nhiều về ngôn ngữ của các nước trên toàn thế giới. Trong đó, Anh có lẽ là nước được tìm hiểu nhiều nhất. Một phần thì tiếng Anh là tiếng thông dụng, dường như là ngôn ngữ chung để giao tiếp trên toàn thế giới. 2 là chữ cái của tiếng Anh khá giống với chữ Việt và cũng dễ học.