HomeKiến ThứcMẫu báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp trực tiếp...

Mẫu báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp trực tiếp TT200 bộ tài chính

Mẫu báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp trực tiếp TT200 bộ tài chính: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (hay còn gọi là lập Thông tư 200), báo cáo lưu chuyển tiền tệ được coi là một trong những báo cáo quan trọng bậc nhất để phản ánh dòng tiền xuất ra và nhập vào của mỗi doanh nghiệp. Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ này thông thường có 2 cách lập là lập theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp, trong đó báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp là được dùng nhiều hơn cả.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Trước khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp thì các kế toán viên nên tự mình hiểu rõ bao gồm dòng tiền ra và dòng tiền vào. Khi doanh nghiệp có lượng tiền nhập vào nhiều hơn lượng tiền phải xuất ra thì đương nhiên bạn sẽ có được khoản lãi hay còn gọi là dự trữ tiền mặt. Điều này sẽ giúp bạn xử lý một cách nhanh chóng những khoản thâm hụt nếu có trong tương lai gần hay nếu mở rộng kinh doanh sau này sẽ yên tâm hơn nhiều về tình hình kinh doanh của bạn.

Việc lập các báo cáo tài chính nói chung và báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp nói riêng nếu như có phần mềm kế toán được thiết lập sẵnrồi  thì phần mềm sẽ thay bạn tính toán gần như là toàn bộ. Còn nếu bạn đang làm trên phần mềm Excel thì cần phải hiểu biết được bản chất cũng như căn cứ vào đó mà lấy số liệu.

Bạn có thể tham khảo thêm mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp:

Đơn vị báo cáo:…………………. Mẫu số B 03 – DN
Địa chỉ:…………………………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ………..

báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu
(Ký, họ tên)– Số chứng chỉ hành nghề;– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee