HomeKiến ThứcMẫu biên bản vi phạm về xây dựng trái phép tạm ngừng...

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng trái phép tạm ngừng thi công 2018

Trong quá trình thi công, xây dựng, không ít doanh nghiệp mắc sai sót và bị phạt hành chính. Khi đó cần có biên bản vi phạm về xây dựng để làm căn cứ xử lý.

Xây dựng trái phép là gì?

Đây là hành vi xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.  Hành vi này bị cấm quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật xây dựng 2014.

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng là gì?

Đây là mẫu biên bản được lập ra khi có sự vi phạm về xây dựng của cá nhân, tổ chức. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin lý lịch của người, bộ phận lập biên bản, lý lịch của người vi phạm, biện pháp xử lý vi phạm đối với người vi phạm xây dựng.

Thông thường, mẫu biên bản vi phạm về xây dựng sẽ do Ủy ban Nhân dân Phường (xã) hoặc Quận (Huyện) lập ra để xử lý những sai phạm trong quy hoạch, xây dựng các dự án trên địa bàn thuộc Quận, Phường mình quản lý.

Xây dựng trái phép bị xử phạt như thế nào?

Khoản 3 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định mức phạt về hành vi xây dựng trái phép:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn.

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc tường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án xây dựng công trình.

– Phần xây dựng trái phép sẽ bị buộc phải dỡ bỏ.

Trong trường hợp xây dựng trái phép, chủ đầu tư còn có thể bị thu hồi giấy phép xây dựng. Trong trường hợp chủ đầu tư không khắc phục được việc xây dựng sai giấy phép xây dựng ghi trong biên bản vi phạm về xây dựng sẽ xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định xử phạt một lần đối với một hành vi vi phạm hành chính có ý nghĩa nhằm ngăn ngừa sự lạm dụng trong việc xử phạt, tránh tình trạng xử phạt nhiều lần đối với một vi phạm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; đồng thời, đảm bảo hiệu lực của quyết định xử phạt đối với từng vi phạm hành chính cụ thể.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản vi phạm về xây dựng như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: ……..
ỦY BAN NHÂN DÂN ————-
PHƯỜNG (XÃ) ……
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG

Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..

Chúng tôi gồm:

Họ tên: ……………………………….…….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) ………..…..

Đại diện cho UBND phường ……………………………………………………………………………..

Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ……………………………………………………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………….

Đại diện tổ dân phố: ……………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông (Bà): ……………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………….

Đã vi phạm về xây dựng lần thứ …………….. (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần chiếm lộ giới….)

BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Ông (bà) ……………………….. phải ngừng ngay việc xây dựng.

Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho người vi phạm 1 bản và đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.

NGƯỜI VI PHẠM XÂY DỰNG
(Ký tên)
ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên)

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee