HomeKiến ThứcMẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự và hình sự chuẩn...

Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự và hình sự chuẩn nhất 2018

Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự, hình sự sử dụng khi thực hiện thủ tục kháng cáo bản án, quyết định dân sự hoặc bản án hình sự của Tòa án nhân dân. Người kháng cáo được sử dụng đơn kháng cáo viết tay hoặc trình bày nội dung kháng cáo trực tiếp tại Tòa án để Tòa án lập biên bản ghi nhận nội dung kháng cáo để giải quyết.

Kháng cáo là biểu thị sự bất đồng đối với bản án hoặc quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm nên những người có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử lại. Kháng cáo cũng đồng nghĩa với chống án mà trước đây và hiện nay một số người vẫn thường dùng.

Mẫu đơn kháng cáo trình bày nguyện vọng của các đối tượng phạm tội hình sự đã được tuyên án, làm đơn này mong được tòa án có thẩm quyền xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm đã được tuyên. Người làm đơn phải trình bày lý do thuyết phục và thỏa đáng để giảm hình phạt cho mình.

Bên cạnh đơn kháng cáo vụ án hình sự thì đơn kháng cáo vụ án hành chính cần trình bày những nội dung gì cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu, đơn kháng cáo vụ án hành chính là mẫu đơn do các cá nhân, tổ chức lập ra để gửi lên tòa án nhân dân đề nghị xử lại vụ án hành chính nào đó có liên quan vì chưa đồng ý với kết quả đã xử trước đó.

Sau khi viết xong đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi đơn đến Tòa án nhân dân đã xử sơ thẩm hoặc Toà án nhân dân cấp phúc thẩm. Trong trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Ban giám thị trại tạm giam phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo. Trường hợp kháng cáo đến Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là Tòa án cấp phúc thẩm.

Người kháng cáo cũng có thể trình bày trực tiếp với Tòa án nhân dân đã xử sơ thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo đó.

Chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày mở phiên toà, Toà án cấp phúc thẩm sẽ thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng về thời gian, địa điểm xét xử phúc thẩm vụ án. Người kháng cáo và các người liên quan đến phiên tòa theo thông báo, nếu vắng mặt phải xuất trình lý do chính đáng.

Vừa rồi là một số thông tin liên quan đến việc làm đơn kháng cáo, cũng như thủ tục làm đơn. Nếu quý vị quan tâm có thể tải mẫu đơn kháng cáo hình sự mới nhất với đầy đủ thông tin để sử dụng cho nhu cầu của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày……tháng…….năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi:   – Toà án nhân dân thành phố ………

                  –  Toà án nhân dân quận ……………..

Tôi tên là   : ……………………………………………..     Sinh năm: ……………….

Thường trú: ………………………………………………

Tôi bị cáo, toà án nhân dân quận …………………… xét xử sơ thẩm ngày ………………. về tội:  ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………… với mức án là …………………… năm tù giam.

Tôi làm đơn này xin quý Toà xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm của Toà án Nhân Dân quận …………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung kháng cáo:

 Xem xét giảm hình phạt với những lý do sau đây:

Tôi biết mình đã có những hành vi mà pháp luật đã cấm công dân không được thực hiện, nhưng tôi rất mong muốn quí cơ quan xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của tôi:

–           Từ trước cho đến khi phạm tội, tôi chưa có tiền án tiền sự, luôn chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

–           Tôi thực chất chỉ là người mới theo bạn bè thử sử dụng ma tuý, không trực tiếp mua mà phải thông qua người khác(tức …………..) mua rồi cùng sử dụng.

–           Trong quá trình giải quyết vụ án tôi thật sự đã nhận ra khuyết điểm và thành thật ăn ăn hối cải, thành khẩn khai báo, giúp đỡ cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ nội dung vụ án.

Vì những lý do trên tôi nhận thấy Toà sơ thẩm truy cứu tôi theo ………………………….với hình phạt… ….năm tù giam là quá nặng.

Nay tôi làm đơn này kháng cáo xin Quý Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt giúp tôi sớm có điều kiện hoà nhập xã hội và làm lại cuộc đời.

Trên đây là nội dung và yêu cầu kháng cáo, kính mong quí cơ quan xem xét.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

    Người làm đơn                                              

    Nguyễn Văn A                                       

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee