HomeKiến ThứcMẫu đơn khởi kiện nhất năm 2018 và cách hướng dẫn ghi...

Mẫu đơn khởi kiện nhất năm 2018 và cách hướng dẫn ghi đơn

Mẫu đơn khởi kiện được bán trực tiếp tại trụ sở Tòa án nhân dân bạn dự định nộp hồ sơ khởi kiện hoặc bạn được quyền sử dụng đơn khởi kiện viết tay miễn sao đảm bảo đủ nội dung quy định cần có trong đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 4 điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự và trình bày theo bố cục đơn khởi kiện ghi nhận tại nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP.

Khởi kiện là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.

Cá nhân, tổ chức khởi kiện (Gọi tắt là người khởi kiện) có nghĩa vụ thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh cho yêu cầu mà mình đề trong đơn khởi kiện gửi đến Tòa án ngoại trừ việc người khởi kiện là người lao động bị công ty cố tình giữ các tài liệu, chứng cứ hoặc người khởi kiện là người tiêu dùng khởi kiện đơn vị kinh doanh hàng hóa. Căn cứ theo điều 94 Bộ luật tố tụng dân sự người khởi kiện xác định tài liệu mình có có phải là chứng cứ trực tiếp cho việc giải quyết vụ án của mình hay chỉ đơn thuần là chứng cứ gián tiếp và chỉ có tính chất tham khảo. Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

Đơn khởi kiện theo một trong các mẫu đơn khởi kiện luật sư đã chia sẻ;

– Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp (ví dụ: hồ sơ nhà đất, hợp đồng vay nợ, giấy vay nợ, di chúc…);

– Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu gia đình nếu người khởi kiện là cá nhân; Giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, giấy phép hoạt động đối với trường hợp người khởi kiện là tổ chức.

Điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về phương thức nộp đơn khởi kiện đến TAND giải quyết bằng các phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở toà án nhân dân quận/ huyện;

– Gửi đến tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

– Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của toà án nhân dân quận/ huyện (nếu có).

Quy trình giải quyết một vụ án tại TAND ra trong một thời gian khá dài đòi hỏi người thực hiện thủ tục khởi kiện cần nắm rõ các tình tiết đã diễn ra đồng thời chuẩn bị các tình huống phản kháng đối với những yêu cầu từ toà án nhân dân quận/ huyện hoặc từ đối phương trong quá trình tố tụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                         ____________________

 ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………                                          Họ và tên người khởi kiện(3)……………………………………….              

Địa chỉ (4)  ……………………………………………………………….

Họ tên, chức vụ người đại diện của người khởi kiện (nếu có)(5) …………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)(6)……………………………………………….

Địa chỉ(7):……………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện: (8): ………………………………………………………………………………………..  

Địa chỉ (9):……………………………………………………………………………………………………

– Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(10):……………………………………….  

Địa chỉ (11) …………………………………………………………………………………………………..  

NỘI DUNG VỤ KIỆN

 – Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức, …; 

 – Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật. 

 – Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

 – Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có);

 – Các yêu cầu đề nghị án xem xét, giải quyết(12).

 – Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

                        Người khởi kiện (13)

                  (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu

  (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).

  (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

  (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

  (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).           

  (5), (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

  (7), (9) và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

  (12) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

  (13) Nếu người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì đơn khởi kiện do người đại diện theo pháp luật của những người này ký tên hoặc điểm chỉ.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee