HomeKiến ThứcMẫu đơn xin cấp phép khai thác thủy sản đầy đủ mới...

Mẫu đơn xin cấp phép khai thác thủy sản đầy đủ mới nhất

Mẫu đơn xin cấp phép khai thác thủy sản đầy đủ mới nhất: Luật Thủy sản 2017 quy định nhiều hành vi cấm khi khai thác thủy sản. Trong đó có việc gắn thiết bị giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và có mức phạt lên đến 2 tỉ đồng. Vì vậy bạn cần làm đơn xin cấp phép khai thác thủy sản.

Điều kiện đầu tư khai thác thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư khai thác thủy sản như sau:

– Trước hết, thuyền trưởng, máy trưởng có bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng tư đối với tàu cá từ 400 CV trở lên; hạng năm đối với tàu cá từ 90 CV đến dưới 400 CV; hạng nhỏ đối với tàu cá từ 20 CV đến dưới 90 CV.

– Thứ hai, có tàu cá được cơ quan đăng kiểm tàu cá chứng nhận đủ điều kiện an toàn kỹ thuật đối với tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 m trở lên không lắp máy hoặc có lắp máy mà tổng công suất máy chính từ 20 CV trở lên.

Vì sao bạn cần làm đơn xin cấp phép khai thác thủy sản?

Mục đích của việc quy định cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch để nhằm từng bước quản lý sản lượng khai thác, kiểm soát có hiệu quả các nghề làm suy giảm nguồn lợi thủy sản; kiểm soát đóng mới và phát triển tàu cá theo nhóm nghề. Đây là công cụ quản lý hữu hiệu mà phần lớn các quốc gia hiện nay đang áp dụng để quản lý nguồn lợi thủy sản.

Thủy sản là nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo, nếu được quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý sẽ đảm bảo trữ lượng nguồn tài nguyên này phát triển ổn định và bền vững.

Hồ sơ đơn xin cấp phép khai thác thủy sản gồm những gì?

– Đơn xin cấp giấy phép

– Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

– Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản.

– Sổ danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

– Thuyền trưởng, máy trưởng đối với loại tàu theo quy định của Bộ Thuỷ sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng;

– Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ thuỷ sản.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

……………., ngày…..tháng……..năm……

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi: …………………………………………………

Tên chủ tàu: …………………………….. Điện thoại: ……………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân: …………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:

Tên tàu: ………………………………..; Loại tàu …………………………………………………………………………….

Số đăng ký tàu: …………………………………………………………………………………………………………………

Năm, nơi đóng tàu: …………………………………………………………………………………………………………….

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ……………………., ngày cấp …………., nơi cấp …………………………

Máy chính:

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất định mức (CV) Ghi chú
No 1
No 2
No 3

Ngư trường hoạt động ……………………………………………………………………………………………………….

Cảng, bến đăng ký cập tàu: …………………………………………………………………………………………………

Nghề khai thác chính: …………………………… Nghề phụ: …………………………………………………………..

Tên đối tượng khai thác chính: …………………………………………………………………………………………….

Mùa khai thác chính: từ tháng ………….. năm……. đến tháng ……… năm …….

Mùa khai thác phụ: từ tháng …….. năm …… đến tháng ……. năm ……….

Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: …………………………………………………………………….

Phương pháp bảo quản sản phẩm: ……………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Người làm đơn (Chủ tàu)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee