HomeKiến ThứcMẫu đơn xin cấp tín dụng - Business Credit Application mới nhất...

Mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application mới nhất 2018

Mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application mới nhất 2018: được soạn thảo bằng tiếng Anh là mẫu đơn được dành cho các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng nhằm vào mục đích xác định một cách cụ thể được số tiền và các điều kiện tín dụng kèm theo để mở rộng. Trong mẫu đơn này các bạn sẽ phải trình bày thật đầy đủ các thông tin liên quan về doanh nghiệp, tên tổ chức hiện tại xin cấp tín dụng, thời gian để mở tài khoản và số dư hiện tại…

Mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application

Các thông tin có liên quan được ghi trong mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application phải đảm bảo đầy đủ, chính xác và phải xác định được mục đích cụ thể có trong đơn để những cơ quan có thẩm quyền cấp quyền tín dụng để xem xét tính hợp pháp hay không cũng như tiến hành thủ tục cấp phép cho bạn.

Các tổ chức, doanh nghiệp tín dụng sau khi được cấp phép đa phần sẽ thực hiện một hoặc tất cả các hoạt động có liên quan của ngân hàng. Nếu muốn được cấp phép tín dụng thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp sẽ phải sử dụng mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application này, đảm bảo hoàn thành đúng và chính xác những nội dung thông tin có trong mẫu đơn đó rồi gửi lên các cơ quan có thẩm quyền cấp phép để được tiến hành cấp phép tín dụng theo đúng với những mục đích, yêu cầu của bạn.

Tham khảo thêm mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application này tại đây.

Business Credit Application

Name/Address

Last:                                            First:                                                      Middle Initial: Title
Name of Business: Tax I.D. Number
Address:
City:                                             State:                      ZIP:                                                        Phone:

 

Company Information

Type of Business:                                                                                     In Business Since:
Legal Form Under Which Business Operates: 

                                                                     Corporation  ð                            Partnership ð                          Proprietorship ð

If Division/Subsidiary, Name of Parent Company:                                                 In Business Since:
Name of Company Principal Responsible for Business Transactions:                 Title:
Address:                                    City:                                          State:           ZIP:                    Phone:
Name of Company Principal Responsible for Business Transactions:                 Title:
Address:                                    City:                                          State:           ZIP:                    Phone:

 

Bank References

Institution Name:

 

Institution Name: Institution Name:
Checking Account #:

 

Savings Account #: Home Equity Loan: Loan Balance:
Address: Address: Address:
Phone: Phone: Phone:

 

Trade References

Company Name: Company Name: Company Name:
Contact Name: Contact Name: Contact Name:
Address: Address: Address:
Phone: Phone: Phone:
Account Opened Since: Account Opened Since: Account Opened Since:
Credit Limit: Credit Limit: Credit Limit:
Current Balance: Current Balance: Current Balance:

 

I hereby certify that the information contained herein is complete and accurate. This information has been furnished with the understanding that it is to be used to determine the amount and conditions of the credit to be extended. Furthermore, I hereby authorize the financial institutions listed in this credit application to release necessary information to the company for which credit is being applied for in order to verify the information contained herein.

            _________________________________________________________              

          Signature                                                                                          Date

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee