HomeKiến ThứcMẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện mới...

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện mới nhất 2018 – 2019

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện mới nhất 2018 – 2019: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ mà một cá nhân hay một nhóm người thực hiện trong quân đội hoặc lực lượng dân quân. Bạn mong muốn được nhập ngũ, có thể nộp mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện tới ban chỉ hủy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay thì công dân đủ 18 tuổi trở lên sẽ được gọi đi nghĩa vụ quân sự, cho dù họ phải thực hiện một công việc đã được sắp xếp trước và không được lựa chọn.

Ngoài mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện, để được gọi nhập ngũ trước hết các công dân đều phải thông qua khám sức khỏe. Nếu sức khỏe tốt bạn được xác định là trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau đó, công dân mới được gọi nhập ngũ để rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội.

Các điều kiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được áp dụng đối với mọi trường hợp nhập ngũ không phân biệt tự nguyện hay không tự nguyện. Do đó, trong trường hợp bạn không đạt điều kiện về sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ không được gọi nhập ngũ trong năm đó, ngay cả tự nguyện cũng không được.

Nộp mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện ở đâu?

Bạn có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự ở 2 cơ quan:

– Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

– Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang ở:………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe:………………………………………………………………………………………………………………

Hoàn cảnh bản thân:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện……………….., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…………..xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.                                                                                                                                          

 …………, ngày…tháng…năm…………………..                                                                                                                                         

 NGƯỜI LÀM ĐƠN     

                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự

 

– Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự……………… ghi tên địa phương nơi bạn sống hoặc tên địa phương khác nơi bạn có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự ở đó.

– Tôi tên là: ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

– Ngày tháng năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

– Hiện đang ở: ghi địa chỉ cụ thể nơi bạn đang sinh sống.

 Tình trạng sức khỏe: dựa vào kết luận của bác sĩ trong giấy khám sức khỏe để điền vào đây.

– Hoàn cảnh bản thân: ghi rõ hoàn cảnh hiện tại của bạn nhưng thế nào, đang học hay đi làm, gia đình ra sao, có thuộc diện khó khăn nào không…

– Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…………………….., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…………………………xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập: ghi tên quận/huyện và phường/xã nơi bạn có nguyện vọng đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.

– Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee