HomeKiến ThứcMẫu đơn xin xác nhận công tác tại công ty, doanh nghiệp...

Mẫu đơn xin xác nhận công tác tại công ty, doanh nghiệp mới nhất 2018

Đơn xin xác nhận công tác là mẫu đơn được sử dụng để trình lên thủ trưởng các cơ quan, tổ chức xem xét và chấp nhận cho người được điều động công tác hoặc làm giấy tờ căn cứ xác minh thời gian công tác ở đơn vị đó.

Hiện nay, mẫu đơn xin xác nhận công tác được sử dụng khá phổ biến trong các đơn vị doanh nghiệp. Nó áp dụng với các cá nhân đang có thời gian đi làm việc tại các cơ quan khác, gọi đi công tác mà không phải tại đơn vị chủ quản của mình. Thời gian mà cá nhân đó đi công tác vẫn được tính là thời gian làm việc, vẫn được hưởng lương như đối với thời gian làm việc của người khác, ngoài ra có thể nhận thêm được khoản phụ cấp của thời gian đi công tác.

Vì vậy, việc xác nhận công tác là rất cần thiết trong mọi trường hợp, để cá nhân đó chứng minh rằng mình đã thực hiện những nội dung nào, hay đang phục vụ cho dự án nào của công ty.

Do tính chất công việc, nhiều cá nhân phải đi công tác trường kỳ thì cần mẫu đơn xin xác nhận công tác 2018 để đảm bảo lợi ích lao động. Thời gian họ công tác sẽ được ghi nhận bởi kết quả công việc trên thực tế, nếu họ làm việc dưới sự giám sát của một quản lý nào đó thì kết quả, chất lượng công việc sẽ được quản lý nhận xét và xác nhận.

Những cá nhân đi công tác nước ngoài, thời gian sẽ dài hơn. Kết quả và thời gian công tác còn quyết định đến nhiều vấn đề khác trong quá trình làm việc. Xác nhận công tác còn có ý nghĩa chứng minh thời gian làm việc tại nước ngoài để cá nhân lấy đó làm căn cứ nếu muốn xin việc tại các cơ quan nước ngoài sau này.

Sau khi hoàn thành chuyến công tác của mình, nếu như bạn mong muốn xin xác nhận công tác, bạn sẽ phải sử dụng đến đơn xin xác nhận công tác để thủ trưởng đơn vị bạn đang công tác chứng thực bạn đã làm việc tại đó để nộp lại cho đơn vị làm việc của mình. Vì vậy, bạn cần nắm rõ cách để có thể hoàn thành tốt nhất những nội dung thông tin có trong đó theo yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

 

Kính gởi: Ban gián đốc Công ty……………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………..

Thường trú:………………………………………………………………..

CMND số:…………………………………………………………………

Cấp ngày:………………………………………………………………….

Do công an…………..cấp.

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………

Thời gian nhận việc ngày:…………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính mong ban giám đốc công ty…………… xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo đúng quy định của trường.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 Xác nhận của Công ty                  Biên Hoà, Ngày……tháng…….năm 201….

                                                                            Người làm đơn

                                                                        (ký và ghi rõ họ tên)

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee