HomeKiến ThứcMẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất hợp...

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất hợp pháp

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất là một mẫu biên bản được thực hiện nhằm mục đích cam kết về việc mảnh đất được nói đến đó không xảy ra tranh chấp. Cụ thể trong phần nội dung của giấy cam kết này sẽ nêu rõ tên chủ sở hữu của mảnh đất là ai, địa chỉ hiện tại ở đâu, vị trí trên bản đồ của mảnh đất, phần diện tích sử dụng, thời điểm sử dụng và quan trọng là cho đến thời điểm hiện tại khi làm đơn thì không có bất kì sự tranh chấp với cá nhân hay doanh nghiệp, đơn vị nào.

Tranh chấp về quyền sử dụng thửa đất có liên quan đến yếu tố địa giới hành chính, loại tranh chấp này thường xảy ra ớ những nơi có vị trí địa lý đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, hoặc ở những vùng có địa giới không rõ ràng, không có cột mốc giới nhưng lại là vị trí quan trọng, những nơi có nguồn lâm sản, thổ sản quý hiếm. Cùng với việc chia tách đơn vị hành chính như chia tỉnh, chia huyện hay chia xã thì tranh chấp đất đai xảy ra tương đối nhiều.

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất được lập ra với mục đích cam kết xoay quanh những vấn đề về việc sử dụng đất đai cũng như những nội dung liên quan về quyền sở hữu mảnh đất này để tránh những tranh chấp không đáng có về sau. Nội dung trong giấy cam kết này thông thường bao gồm các thông tin về chủ sở hữu thửa đất, địa chỉ chính xác, vị trí mảnh đất cùng với phần diện tích đất được sử dụng và những thời điểm trước đây trong quá trình mảnh đất ấy được sử dụng tới thời điểm hiện tại.

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc
———o0o———-

 

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT 1

 

Kính gi: – Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):…………………………………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………. CMND số:…………………………………..

Do………………………………………………………… Cấp ngày:……………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………. Đường:……………………………………………

Phường (xã, thị trấn):…………………………… Quận (huyện):…………………………………………….

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:…………………………………………….

đường:……………………………………………. phường (xã, thị trấn):………………………………………

quận (huyện):………………………………………………………………………………………………………….

Có diện tích:2…………………………………………………………………………………………………………..

(Thuộc lô, thửa đất số:3…………………………………………………………………………………………….

tờ bản đồ số:4…………………………………………………………………………………………………………. )

như sau:5………………………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm sử dụng:………………………………………………………………………………………………….

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: ……………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.                             

                                                                               …………ngày…….tháng……. năm……….

                                                                                           Người làm đơn

                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

                                                           Ngày…….tháng……. năm…………

  1.                                                    UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                 (Ký tên – đóng dấu)

 

 

 

 

 
   

 

 

1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà ở hiện hữu trong khu dân cư hiện hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 15/10/1993, phù hợp quy hoạch là đất ở để xin phép xây dựng nhưng chưa có giấy về quyền  sở hữu nhà, sử dụng đất quy định tại Điều 7 của Quy định này.

2, 3, 4 Ghi theo số liệu trong bản đồ địa chính có khu đất tọa lạc.

5 Giải trình về nguồn gốc của nhà, đất có ghi thời điểm sử dụng: thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng v.v…, cần nêu thêm ai biết làm chứng để củng cố thông tin giải trình (nếu không có ai làm chứng thì không nhất thiết phải ghi).

6 Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm đơn.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee