HomeKiến ThứcMẫu giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình...

Mẫu giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự tố tụng 2018

Mẫu giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự tố tụng 2018: Khi bạn đang cần sự trợ giúp cho bản thân mình về một vấn đề pháp lý trong một vụ kiện nào đó thì sẽ rất cần một luật sư. Bạn có thể sử dụng mẫu giấy mời luật sư được giới thiệu ngay sau đây để mời được một vị luật sư sở hữu trình độ chuyên môn cao mà mình muốn tham gia vào vụ kiện đó nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bản thân. Mẫu giấy mời luật sư sẽ được một cá nhân lập ra rồi gửi tới các văn phòng luật sư.

Mẫu giấy mời luật sư

Trong các vụ kiện về vấn đề kinh tế thì đại diện cho các doanh nghiệp hay cơ quan có liên quan có thể sử dụng một mẫu giấy mời luật sư để gửi lời mời đến văn phòng luật sự nhờ tham gia vụ kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp đó. Giấy mời luật sư có thể áp dụng cho các cá nhân đang có nhu cầu mời luật sư biện hộ trong một vụ án hay một vụ kiện nhất định nào đó.

Bạn có thể gửi trực tiếp mẫu giấy mời này lên văn phòng luật sư để để cử đúng với người mà bản thân muốn mời. Bên cạnh việc được cử một luật sư cụ thể nào đó giúp bạn bảo vệ được quyền lợi hay lợi ích hợp pháp cho mình thì bạn cũng có thể tự bản thân mời một vị luật sư nào đó mà bạn cảm thấy tin tưởng người đó có đủ chuyên môn hay nghiệp vụ trong quá trình lấy lại công bằng cho bạn.

 Mẫu giấy mời luật sư này tuy khá là đơn giản nhưng vẫn đáp ứng được một số thông tin cụ thể và cần thiết như thông tin về người mời, thông tin về luật sư được mời, thông tin xoay quanh vụ kiện cần mời luật sư tham gia.

Bạn có thể tham khảo thêm mẫu giấy mời luật sư tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 GIẤY MỜI LUẬT SƯ

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện Kinh tế

Số thụ lý:………../KT, ngày……………..

Kính gửi: Văn phòng luật sư ………………………..

Tôi là:…………………………………………….. Giới tính:  Nam       Nữ 

Giấy CNMD số:  do công an:…………………………………………..

cấp ngày:  –  – .

HKTT …………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho: …………………………………………………………………………………………………………. .

Tôi đề nghị quý Văn phòng cử luật sư: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số thẻ luật sư: ………………………………………………………………………………………………………..

thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi trong vụ kiện:     

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tại tòa án Nhân dân: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định của Văn phòng./.

……………, ngày….tháng….năm…..
Chữ ký người mời Xác nhận của Văn Phòng
Trưởng Văn Phòng

                       

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee