HomeKiến ThứcMẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe...

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy mới nhất 2018

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy mới nhất 2018 được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an ban hành về việc đăng ký xe được sử dụng trong trường hợp để giải quyết thủ tục đăng ký hay sang tên phương tiện đối với trường hợp xe đã tiến hành chuyển quyền sở hữu qua nhiều người. Thông tin chi tiết về mẫu tờ khai này bạn có thể tham khảo ngay dưới đây.

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy dưới đây được trình bày theo biểu mẫu số 03 được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA về việc quy định về đăng ký xe. Biểu mẫu này sẽ được áp dụng trong trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người khác nhau và đây là thủ tục cần thiết về mặt hành chính để đảm bảo quyền lưu thông hay tham gia giao thông của phương tiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các nội dung chính cần phải trình bày trong mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy sẽ bao gồm phần kê khai thông tin một cách rõ ràng về nguồn gốc xe là xe mua, cho, tặng hay được thừa kế. Đề nghị cơ quan đăng ký nếu là ở Bộ sẽ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh (thành phố) sẽ ghi Phòng CSGT… và nếu ở huyện (quận) hay thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh sẽ ghi Công an huyện.

Cuối cùng trong mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy là cam kết của người đang sử dụng phương tiện và phần kiểm tra kèm theo xác minh của cơ quan nơi đăng ký xe. Các bạn nên nhớ là cần phải ghi chép các thông tin một cách chính xác, đầy đủ và rõ ràng để hoàn tất thủ tục thật nhanh chóng khi sang tên đổi chủ xe cộ.

Bạn có thể tham khảo thêm về mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy này tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o——— 

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN

XE:…………………………………………….. BIỂN SỐ:……………………………………

  1. Họ tên chủ xe:………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….
  3. Số CMND: …………………………………………………….. cấp ngày……/……/…….tại……………………….
  4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:………………………………………………………………………………………..

Nhãn hiệu: …………………………………… Số loại: …………………… Loại xe:………………………………….

Màu sơn: ……………………………………… Số máy: ………………….. Số khung:………………………………

  1. Nay sang tên cho ông/bà:……………………………………………………………………………………………….
  2. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….
  3. Lý do sang tên di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại):……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY, SỐ KHUNG

 

Nơi dán bản cà số máy

 

Nơi dán bản cà số khung

  1. Kèm theo Giấy này có:…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.
  2. Đề nghị cơ quan đăng ký: (1)……………………………………… xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên.
CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC

       (Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày……..tháng…….năm…….

CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

 

                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở Tỉnh, TP ghi Phòng CSGT…..  ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…….

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, TP ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng CA huyện, thị xã, TP.

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee