HomeKiến ThứcMẫu phụ lục Hợp đồng lao động dịch vụ kinh tế mới...

Mẫu phụ lục Hợp đồng lao động dịch vụ kinh tế mới nhất 2018

Mẫu phụ lục Hợp đồng dịch vụ kinh tế mới nhất 2018: Hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. Các bên khi kí kết hợp đồng sau thời gian dài có nhiều điều khoản thay đổi sẽ ký kết thêm phụ lục hợp đồng. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay yếu tố thỏa thuận trong giao kết hợp đồng được đề cao. Tất cả các hợp đồng đều là sự thỏa thuận. Tuy nhiên nếu không có đầy đủ các thông tin trong hợp đồng, các bên sẽ bổ sung thêm phụ lục hợp đồng.

Tuy nhiên nhiều người sẽ đăt ra câu hỏi nếu phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì sao? Xin được giải đáp rằng điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nội dung của Mẫu phụ lục Hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng, nên các bên trong hợp đồng ngoài việc thực hiện đúng nội dung của hợp đồng còn phải thực hiện đúng các nội dung được thể hiện trong Phụ lục hợp đồng.

Nhiều bên chưa biêt rõ cách bổ sung phụ lục hợp đồng, chúng tôi xin chia sẻ những mẫu phụ lục hợp đồng các bạn có thể tham khảo thuộc các lĩnh vực khác nhau. Hy vọng với ý kiến tư vấn trên, Quý khách hàng sẽ có hướng giải quyết vấn đề của mình một cách tốt nhất bằng cách chọn các mẫu phụ lục hợp đồng phù hợp nhất.

Dựa vào khái niệm, mẫu phụ lục hợp đồng sẽ được chia làm các loại tham khảo như:

  • Mẫu phụ lục Hợp đồng để bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của Hợp đồng đã được lập trước đó. Phụ lục hợp đồng các doanh nghiệp bổ sung sẽ thay đổi các nội dung của Hợp đồng đã lập như: gia hạn, rút ngắn thời hạn Hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện,…
  • Mẫu phụ lục Hợp đồng luôn được hiểu chính là một phần bổ sung cho Hợp đồng chính và được lập đồng thời với Hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường quy định cụ thể về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, giai đoạn, ngày tháng,…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Địa danh, ngày … tháng… năm…. 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số……………..

–    Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm……………
–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………………………………….

 

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..…………………………………………………..

Đại diên: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………..………………………………………………………….

Điện thoại: +84………………………..……………..Fax: +84………………………..……………….

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………

Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..………………….

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY………………………………………..……………………………..……………………….

Đại diên: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………..……………………………..………………………….

Điện thoại: +84……………………………….……Fax: +84…………………………………..………

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………..

Số tài khoản:………………………………………..……………………………………………….……..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..……………………………………..………

2. …………………..…………………..…………………..…………………..……………………………

3. …………………..…………………..…………………..…………………..……………………………

4. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………….

5. Điều khoản chung :

5.1   Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….
5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee