HomeKiến ThứcMẫu sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn theo quy định mới...

Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn theo quy định mới 2018 phổ thông người lao động

Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn theo quy định mới 2018 phổ thông người lao động: Sơ yếu lý lịch là một trong những loại hồ sơ bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ xin việc đối với mọi ngành nghề. Mẫu giấy tờ quan trọng bậc nhất khi muốn xin việc này với các thông tin cần được xác thực và được công chứng tại chính quyền địa phương. Mỗi khi viết một mẫu sơ yếu lý lịch thì cách ghi trình độ văn hóa hay các yếu tố khác có trong sơ yếu lý lịch ấy cũng là điều mà bạn cần phải lưu ý.

Mẫu sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch (viết tắt là SYLL) là một mẫu tờ khai có vai trò rất quan trọng và bắt buộc phải có trong những trường hợp cần yêu cầu về tính pháp lý, đặc biệt là trong Hồ sơ xin việc của mỗi người. Trong mẫu tờ khai này thì bạn sẽ phải nêu rõ những thông tin cá nhân, thông tin về gia đình theo mẫu có sẵn. Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn thường được bán có sẵn đi kèm trong túi Hồ sơ xin việc. Hiện nay có 2 mẫu đó là mẫu một tờ đơn 2 mặt và mẫu một tờ đôi 4 mặt.

Sơ yếu lý lịch bao gồm:

Ảnh 4×6, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú hiện nay, số chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân).

Trình độ phổ thông, trình độ văn hóa, trình độ lý luận chính trị, ngày vào Đoàn, ngày vào Đảng (nếu có).

Quan hệ gia đình: ghi rõ họ tên đầy đủ, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác, chỗ ở hiện nay của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột trong gia đình, tên vợ hoặc chồng, con cái nếu có.

Tóm tắt về quá trình đào tạo, thời gian công tác, ngành nghề, vị trí chức vụ hay các văn bằng khác có liên quan.

Chữ ký kèm theo họ tên đầy đủ của người khai và dấu xác nhận của chính quyền địa phương.

Bạn có thể tham khảo thêm mẫu sơ yếu lý lịch này tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên:……………………………………………………………………………….. Nam, nữ: ……………………..

Sinh ngày……… tháng……… năm………………………………………………………………………………………

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..            

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số:……………………………………… Nơi cấp: …………………………………

Ngày…………….. tháng……… năm………………………………………………………………………………………

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ………………………….. Di động…………………………………………

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ……………………………………………………………………………………..            

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Số hiệu:………………………………

Ký hiệu:………………………………

Họ và tên: …………………………………………………………. Bí danh:……………………………………………            

Tên thường gọi: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……… tháng……… năm………………. Tại:………………………………………………………………

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………….. Tôn giáo:…………………………………………………….

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) …………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Trình độ văn hoá: ………………………………………. Ngoại ngữ:……………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ………………………………………. Loại hình đào tạo:…………………………….

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………………………….

 Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………. tháng……….. năm ……………………………………

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày……….. tháng………. năm………………………………………………

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Tình hình sức khoẻ: ……………………………….. Cao………………………. Cân nặng:………… kg……

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………

Cấp bậc: ………………………………………. Lương chính hiện nay: ………………………………………….

Ngày nhập ngũ: …………………………… Ngày xuất ngũ: ……………………………………………………..

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: …………………………………………………. Tuổi:……… Nghề nghiệp ………………………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ: ………………………………………………… Tuổi:……… Nghề nghiệp ………………………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ hoặc chồng: …………………………………….. Tuổi: …………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên các con:

1) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

2) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

3) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

4) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

5) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………………………………

Kỷ luật: ………………………………………………………………………………………………………………………….

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

……………,ngày……tháng……năm……

    Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,                                        Người khai ký tên

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee