HomeKiến ThứcThủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đất lần...

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đất lần đầu 2018 bộ tài nguyên môi trường

Từ ngày 03/03/2017, Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ mở rộng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong nhiều trường hợp. Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu diễn ra như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau.

Trước tiên là hồ sơ để tiến hành cấp giấy chứng nhận. Theo khoản 1 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất – nếu có (bản sao).

– Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2004.

– Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Để tiến hành thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu các bạn gửi hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai một cấp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Thời hạn thực hiện thủ tục là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được tăng thêm 15 ngày, tức là không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee