HomeKiến ThứcThủ tục khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của...

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của toà án nhân dân tối cao 2018

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của toà án nhân dân tối cao 2018: Với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế kèm theo những chuyển biến của xã hội như hiện nay thì các mối quan hệ xã hội ngày càng phức tạp luôn đi kèm với những rủi ro, tranh chấp. Để giải quyết một cách triệt để những vấn đề phát sinh trong cuộc sống của mình thì bạn chắc chắn sẽ cần trang bị cho bản thân những thủ tục khởi kiện vụ án dân sự, chúng không bao giờ là thừa với bất cứ một ai.

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

– Đơn khởi kiện.

– Các tài liệu có liên quan đến vụ kiện.

– Chứng minh nhân dân (căn cước công dân), sổ hộ khẩu.

– Hồ sơ của người khởi kiện, các đương sự và những người khác có liên quan.

– Các giấy tờ đi kèm hay các tài liệu có liên quan đến vụ án.

– Bản kê các loại giấy tờ nộp kèm theo cùng với đơn kiện (cần ghi rõ số bản chính, số bản sao).

Lưu ý: Các loại giấy tờ được nêu ở trên nếu là văn bản, giấy tờ bằng ngoại ngữ đều phải được dịch thuật sang tiếng Việt Nam và do các cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật thực hiện và khi nộp có kèm theo bản gốc. Tùy thuộc vào tính chất hay mức độ nghiêm trọng của vụ án tương ứng với thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện(quận) hoặc cấp tỉnh(thành phố).

– Thẩm quyền giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân sẽ bao gồm các tranh chấp về mặt dân sự.

– Thời điểm thụ lý vụ án từ 4-6 tháng sẽ tùy theo tính chất của vụ việc từ thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn xét xử sẽ rơi vào 1-2 tháng. Sau khi bản án chính thức có hiệu lực thì sẽ được chuyển sang cho cơ quan có thẩm quyền thi hành vụ án dân sự, các bên sẽ tiếp nhận và thực thi bản án nếu như không thực hiện một cách tự nguyện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

 ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 ĐƠN KHỞI KIỆN

   về việc …..

 

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………

Họ và tên người khởi kiện: (3)……………………………………………

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………

Địa chỉ: (6) ………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………

Địa chỉ: (8) ……………………………………………………………

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..…………………………

 Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Người khởi kiện (16)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu

 (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

 (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

 (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

 (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).    

 (5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

 (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

 (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

 (12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

 (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

 (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

 (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee