best regards có nghĩa là gì?

“Best regards” có nghĩa là trân trọng trong tiếng Anh, từ này thường được dùng ở cuối một bức thư điện tử, một bức thư tay một tấm thiệp mời. “Best regards” là từ rất phổ biến hiện nay, nó được dùng với mục đích làm tăng phần thân thiện và lịch sự của người viết thư.

Ngoài “Best regards” thì còn “Kind regards” cũng là một từ phù hợp nhất để đặt ở cuối thư nhưng “Best regards” vẫn là cách viết phổ thông nhất trong số hai loại.

Best regards nghĩa là gì
Best regards nghĩa là gì
5/5 - (1 vote)

lareinabra.com

Nội Dung Mới

Ký hiệu size áo lót

0x0 0x0

Có thể bạn quan tâm

5/5 - (1 vote)