HomeKiến ThứcDanh sách bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà...

Danh sách bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018: Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế nói chung và chất lượng khám chữa bệnh nói riêng được các nước phát triển, đang phát triển và các nước kém phát triển coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, vấn đề trên càng bức xúc. Việc thực hiện chế độ khám chữa bệnh là điều cần thiết với tất cả mọi người.

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến thành phố, Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên cùng địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã khi nơi KCB còn khả năng tiếp nhận.

Trong những năm gân đây, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ở nước ta tăng cao và đa dạng. Ngành y tế đã có nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng cách đầu tư con người và thiết bị để phát triển kỹ thuật mới và gia tăng quy mô để đảm bảo phục vụ nhu cầu ngày càng tăng. Tuy vậy, cho một số đối tượng có nhu cầu và khả năng chi trả cao hay ở một số vùng khó khăn như miền núi, hải đảo thì khả năng cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong bối cảnh đó, mô hình phân phối dịch vụ y tế ở Việt Nam đã có những biến động, một phần người bệnh có nhu cầu cao về dịch vụ khám chữa bệnh bắt đầu chuyển sang chọn lựa các cơ sở dịch vụ y tế tư nhân, nơi cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng chức năng tốt hơn, một số người bệnh có điều kiện sẵn sàng ra nước ngoài để khám và điều trị. Tuy nhiên, tại Việt Nam có nhiều bệnh viên và cơ sở KCB ban đầu rất tốt.

Các đơn vị sử dụng lao động thực hiện những công tác  để cấp thẻ BHYT mới cho năm 2018 luôn cần hiểu rõ về danh sách bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018. Trong đó, các đơn vị hướng dẫn NLĐ chọn nơi đăng ký KCB theo công văn 3261/HD-YT-BHXH V/v hướng dẫn đăng ký khám bênh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội của BHXH TP Hà Nội.

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018 chuẩn nhất bộ y tế ban hành

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee