Dota Auto Chess

Auto Chess: CRITICAL STRIKE

Cơ chế Critical Strike Auto Chess 1. Critical Strike trong Auto Chess hoạt động theo có chế Pseudo Random Distribution (PRD) để hạn chế trường...

Auto chess là gì

Auto chess là một trò chơi điện tử dạng chơi cờ đang làm điên đảo cộng đồng game thủ trong thời gian gần đây....