Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2018 mới nhất cho người lao động và công dân

Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2018 mới nhất cho người lao động và công dân: Bảo hiểm y tế là phúc lợi xã hội nghiễm nhiên người tham gia bảo hiểm được hưởng. Nhìn thẻ bảo hiểm y tế, người dân có thể biết rõ mình làm việc ngành nghề nào, mức hưởng bảo hiểm y tế, nơi sinh sống, bệnh viện đăng ký điều trị…

  • Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.
  • Bảo hiểm y tế mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy hỗ trợ người cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.
  • Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật. Do đó đóng tiền mua thẻ BHYT là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.
  • Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ.

Dự kiến năm 2018, BHXH Việt Nam sẽ cấp thẻ nhựa cho một số nhóm đối tượng. Tuy nhiên do chi phí tốn kém hơn so với thẻ giấy nên phải tuyên truyền cho mọi người có ý thức giữ thẻ nhựa. Việc giữ thẻ ngoài phục vụ cho KCB BHYT còn liên quan đến vấn đề tài chính, bởi trong trường hợp cá nhân làm mất thẻ khi cấp lại cá nhân đó sẽ phải trả phí vài chục ngàn đồng và có hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2018 cho một lần cấp lại thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.

Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ khi có hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2018

Như vậy, trong trường hợp bạn làm mất thẻ BHYT thì bạn sẽ được cấp lại theo quy định của pháp luật. Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT được quy định tại khoản 4 Điều 29 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế. Bạn có thể tham khảo các bước hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2018 chúng tôi chia sẻ.

Tên đơn vị: …………………
Mã số: ……………………….
Mẫu số 01
ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BHYT NĂM 2017

I. Nội dung chi tiết.

STT Họ và tên Số sổ BHXH Nội dung đề nghị Ghi chú
1 – Lao động nghỉ ốm dài ngày:
1     cấp thẻ BHYT cho người LĐ nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày  
         
2 – Lao động đề nghị không cấp thẻ BHYT:
1     Không cấp thẻ BHYT 2017  
2     Không cấp thẻ BHYT 2017  
3 – Điều chỉnh khác (nếu có):
1     in thẻ BHYT theo phân nhóm PX1
2     in thẻ BHYT theo phân nhóm PX2

II. Phần tổng hợp
1. Tổng số lao động đơn vị đang quản lý đến tháng …… Năm 2016:… Người.
2. Số lao động không cấp thẻ BHYT năm 2017: ……… người
3. Tổng số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017: ……… người.
4. Số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT ốm dài ngày năm 2017: ……. Người.
5. Giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày …………. Đến ngày ……………
 

Người lập biểu
Hà Nội, ngày    tháng   năm 2016
Giám đốc

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
BHXH ……/Phòng QL thu
Mẫu số 02
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BHYT NĂM 2017
 

Thực hiện Công văn số ….  ngày …của BHXH thành phố Hà Nội
Căn cứ số lao động Phòng/bộ phận QL thu đang quản lý tính đến ngày …………….. đề nghị phòng/bộ phận Cấp sổ, thẻ cấp thẻ BHYT năm 2017 đối với các đơn vị sử dụng lao động không lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, cụ thể như sau:

STT mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ số LĐ đề nghị cấp thẻ Giá trị sử dụng Ghi chú
Từ tháng Đến tháng  
01 YV08931 VPDD CTy Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd 360 Kim Mã – Ba Đình        
02 YV08936 VPDD CTy TNHH QES (VN) tại HN 51 Kim Mã – Ba Đình        
03 YV08937 Chi nhánh Rouse Legal Tại HN Tầng 7 VIT, 519 Kim mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN        
               
               
               
               
               
               

 

Người lập biểu Hà Nội, ngày       tháng     năm 2016
TP/GĐ BHXH huyện

 

Tên đơn vị:
Mã số:
Mẫu số 03

 
DANH SÁCH THAM GIA BHYT LIÊN TỤC

STT Họ và tên Số sổ BHXH Từ tháng
text (mm/yyyy)
Đến tháng
text (mm/yyyy)
Số tháng liên tục
1          
2          
3          
4          

 

Người lập biểu Hà Nội, ngày    tháng     năm 2016
Giám đốc

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rate this post