HomeKiến ThứcHướng dẫn làm mẫu báo cáo tài chính và quyết toán Thuế...

Hướng dẫn làm mẫu báo cáo tài chính và quyết toán Thuế 2018

Hướng dẫn làm mẫu báo cáo tài chính và quyết toán Thuế 2018: Báo Cáo Tài Chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp . Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm.

Giờ đây việc thu thập thông tin tài chính không còn khó khăn khi bạn sử những hướng dẫn làm báo cáo tài chính và quyết toán Thuế 2018. Những hướng dẫn làm báo cáo tài chính và quyết toán Thuế 2018 sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra những báo cáo chi tiết những mục bạn cần một cách nhanh chóng và chính xác.

Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng và là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính và quyết toán thuế không chỉ giúp quản lý công ty dễ dàng mà còn giúp bạn quản lý tài chính cá nhân chính xác và đặc biệt giúp bạn trở thành nhà đầu tư giỏi trong việc lựa chọn cổ phiếu của các công ty thực sự tốt.

Mục tiêu của Báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin tài chính hữu ích cho người sử dụng trong việc ra quyết định kinh tế. Thông tin tài chính rất quan trọng đối với nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh. Mục tiêu của làm báo cáo tài chính là nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các cấp quản lý doanh nghiệp. Việc sử dụng báo cáo tài chính còn là thông tin giúp doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế hàng năm

Mỗi năm, mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế lại thay đổi. Bạn cần cập nhật để hạn chế phải làm đi làm lại nhiều lần. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn làm báo cáo tài chính và quyết toán Thuế 2018. Bạn có thể tham khảo để có được những thông tin chính xác.

34 Lưu ý khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2018

 1. Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2018 nói chung:
 2. Ghi nhận lệ phí môn bài đầu năm tài chính
  a) Ghi nhận lệ phí môn bài phải nộp 
  Nợ TK 6422/6425 Có TK 3338/3339
  b) Chi tiền nộp thuế môn bài 
  Nợ 3338/3339 Có 111/112
 3. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm
  a) Trường hợp có lãi ghi: 
  Nợ TK 4212 Có TK 4211 
  b) Trường hợp lỗ ghi: 
  Nợ TK 4211 Có TK 4212
 4. Tính và nộp thuế TNDN tạm tính –> hạch toán
  + Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định 
  Nợ TK 8211 Có TK 3334

+ Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 
Nợ TK 3334 Có TK 111, 112,. . .

+ Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:
– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi: 
Nợ TK 3334 Có TK 8211
– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi: 
Nợ TK 8211 Có TK 3334
– Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước, ghi: 
Nợ TK 3334 Có các TK 111, 112

 1. Nguồn tiền mặt: Thường các chủ DN bỏ tiền tùi để mua hàng, trả chi phí nhưng không có giấy tờ gì nên quỹ thiếu hụt –> hợp đồng mượn tiền của Sếp để bù đắp vào.
 2. Tiền ngân hàng: Có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ phu về để đối chiếu, kể cả các tài khoản không có phát sinh.
 3. Thuế GTGT khấu trừ: Kiểm trả xem số dư ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2017 hoặc quý 04/2017 so với số dư ở TK 1331 như thế nào?
  – Thông thường nếu hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả nó bằng nhau
  – Ngược lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý –> số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc bằng số dư ở chỉ tiêu 43
 4. Công nợ phải thu phải trả: Làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cho đến hết 31/12/2017
 5. Tiền tạm ứng : kiểm tra đồi chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.
 6. Hàng tồn kho: 
  – Kiểm tra hàng nhập đã ok chưa?- Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?
  – Tuyệt đối không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
  – Lập dự phòng gì không?
 7. Phân bổ chi phí trả trước: 
  – Đã phân bổ chưa?
  – Loại chi phí nào hợp lý? chi phí nào không hợp lý?
 8. Tài sản cố định:
  – Đã khấu hao chưa?
  – Chi phí khấu hao nào hợp lý? chi phí nào chưa hợp lý
 9. Thuế phải nộp: Lên thuế xin tình hình thuế năm 2017 để về đối chiếu cho nhanh
  – Thuế môn bài? hạch toán chi phí và đóng tiền chưa?
  – Thuế GTGT? Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và hạch toán để xem đúng chưa?
  – Thuế TNCN? Thuế TNCN nhớ làm quyết toán năm để có số chính xác khi lên BCTC.
  – Thuế TNDN? Thuế TNDN lưu ý các bút toán Nợ 8211 Có 3334, Nợ 3334 Có 8211 khi có phát sinh nộp hằng quý, cuối năm
  – Thuế khác?
 10. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN
  – Hạch toán lương chưa?
  – đã trích các khoản theo lương chưa?
  – đối chiếu với cơ quan bảo hiểm đã ok chưa?
 11. Các khoản tiền vay, mượn : kiểm tra lại kỹ để hoàn trả
 12. Doanh thu: Doanh thu nào chịu thuế TNDN? doanh thu nào không?
  – Doanh thu bán hàng?
  – Doanh thu tài chính?
  – Doanh thu khác?
 13. Giá vốn: Giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ?
  – Căn cứ để tính giá thành là gì? có vượt định mức cho phép không?
  – Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa?
 14. Chi phí: Chi phí nào hợp lý? chi phí nào không hợp lý?
  – Chi phí bán hàng?
  – Chi phí quản lý?
  – Chi phí lãi vay ( tài chính) ?
  – Chi phí khác?
 15. Kết chuyển doanh thu chi phí : xem đã kết chuyển hết chưa? TK từ loại 5 đến loại 9 không có số dư cuối kỳ.
 16. Lập quyết toán thuế TNDN –> xác định số thuế phải nộp
 17. Lập quyết toán thuế TNCN –> xác định số thuế phải nộp
 18. Căn cứ vào quyết toán thuế TNDN để hạch toán vào phần mềm:
  a) Số thuế phái nộp theo quyết toán = số thuế đã tạm tính 4 quý —> không làm gì thêm 
  b) Số thuế phải nộp theo quyết toán lớn hơn số thuế tạm tính 4 quý –> hạch toán thu thêm thuế Nợ 8211 Có 3334 
  c) Số thuế phải nộp theo quyết toán nhỏ hơn số tạm tính 4 quý –> hạch toán Nợ 3334 Có 8211
 19. Căn cứ quyết toánThuế TNCN –> điều chỉnh giảm thuế tăng lương hoặc tăng thuế giảm lương vào phần mềm
 20. Kết chuyển 8211 –> 911, Kết chuyển 911 –> 4212
 21. Lập Báo cáo tài chính —> xong.
 22. Kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định.
 23. Lưu ý về QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN:
  26. Lỗ được phép chuyển liên tục 5 năm, các năm trước có lỗ thì năm 2017 nhớ đính kèm phụ lục 03-2A. Phụ lục này có 2 tác dụng:
  – Nếu năm 2017 lãi thì trên phụ lục gõ số lỗ cần chuyển vào cột ” số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này”
  – Nếu năm 2017 lỗ, thì trên phụ lục cột ” số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này” để trống, mục đích chỉ là theo dõi số lỗ các năm và số lỗ đã chuyển các năm trước.
 24. Lưu ý phần điều chỉnh tăng Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN do sự khác biệt giữa kế toán và luật thuế: Gõ từ chỉ tiêu B2 cho tới B7. 
  Đặc biệt chú ý các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN, nhớ gõ vào chỉ tiêu B4.
 25. Lưu ý phần điều chỉnh giảm Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN, phần đã xuất hóa đơn, ghi nhận trong năm 2017 nhưng bị thuế thanh tra kéo về các năm trước và đã truy thu, phạt nộp chậm thuế. Gõ vào chỉ tiêu B9 đến B11 tương ứng.
 26. Lưu ý thuế suất công ty đang áp dụng là bao nhiêu để gõ thu nhập tính thuế vào các cột C7, C8, C9 tương ứng
 27. Doanh nghiệp có ưu đãi về thuế nhớ chọn phụ lục 03-3A, lưu ý các chỉ tiêu từ C11 đến C15
 28. Nhớ gõ số tiền thuế TNDN đã tạm tính và đã nộp vào NSNN của 04 quý của năm 2017 vào cột E1
  Căn cứ pháp lý : TT78/2014/TT-BTC, TT151/2014/TT-BTC, TT96/2015/TT-BTC…
 29. Vài dòng lưu ý về quyết toán thuế TNCN nói riêng:
 30. Vấn đề giảm trừ bản thân 
  Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ bản thân 9.000.000 đồng/tháng.
  Những anh chị em nào Doanh nghiệp quyết toán thay (Tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay): Giảm trừ bản thân 12 tháng
  Số còn lại (Không tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay: Giảm trừ theo số tháng thực tế làm việc.
 31. Về vấn đề giảm trừ người phù thuộc:
  Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ người phù thuộc 3.600.000 đồng/tháng
  Giảm trừ tính từ khi phát sinh nuôi dưỡng
 32. Về vấn đề cam kết 02 để không phải khấu trừ thuế
  Người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả nếu:
  Mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN gì cả.
  Mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN. Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm cam kết 02 theo TT92/2015/TT-BTC nếu như ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 108tr và có mst cá nhân tại thời điểm cam kết.
  Lưu ý : Cam kết 02 nếu có duy nhất thu nhập chứ không phải hiểu theo kiểu thu nhập duy nhất 1 nơi.

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

– Thông tư 92/2015/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee