Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2018 bộ tài...

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2018 bộ tài nguyên môi trường cấp: Theo phát triển của xã hội,...

Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh gửi qua Email, ĐT mới nhất 2018

Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh gửi qua Email, ĐT mới nhất 2018: Nhiều người cảm thấy bối rối và khó khăn khi...

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử...

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi...

Mẫu báo cáo kết quả công việc cá nhân trong ngày, tuần, tháng mới...

Mẫu báo cáo kết quả công việc cá nhân trong ngày, tuần, tháng mới nhất 2018: là văn bản được sử dụng phổ biến...

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 bộ xây dựng

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 bộ xây dựng: Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, chủ...

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức mới nhất...

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức được dùng trong các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp để từ...

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2015-XNTTHN ) mới nhất...

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2015-XNTTHN ) mới nhất 2018:  chỉ là căn cứ để chứng minh tại thời điểm...

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở trong khu đô thị...

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở trong khu đô thị đông dân cư: Khi bạn cần xây dựng nhà ở,...

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng trái phép tạm ngừng thi công...

Trong quá trình thi công, xây dựng, không ít doanh nghiệp mắc sai sót và bị phạt hành chính. Khi đó cần có biên...

Mẫu bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để...

Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi...