Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII mới nhất 2018

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII mới nhất 2018: Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản...

Mẫu bảng kê thông tin BHYT mới nhất 2018 – Mẫu D01-TS theo Quyết...

Mẫu bảng kê thông tin đa phần là bảng kê về hồ sơ bảo hiểm xã hội cho các nhân viên trong công ty,...

Mẫu bảng chấm công hàng ngày trên Excel mới nhất năm 2018 theo TT...

Mẫu bảng chấm công hàng ngày trên Excel mới nhất năm 2018 theo TT 200 và TT 133 - Mẫu số: 01a- LĐTL: Với...

Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn theo quy định mới 2018 phổ...

Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn theo quy định mới 2018 phổ thông người lao động: Sơ yếu lý lịch là một...

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân...

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam được sử dụng như một...

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản cho thuê, mua bán, nhà chung...

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản cho thuê, mua bán, nhà chung cư mới nhất 2018: Hợp đồng ủy quyền là sự...

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do...

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do bộ xây dựng cấp 2018: được sử dụng trong ngành...

Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn mới nhất 2018

Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn mới nhất 2018: là mẫu đơn được sử dụng mỗi khi các công dân có vấn...

Mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa sở giao thông...

Mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa là mẫu đơn đề nghị được lập ra mỗi khi có nhu cầu...

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng bộ giao thông vận tải...

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng bộ giao thông vận tải cấp 2018: có thời hạn nhất định là mẫu đơn...