Mang tiếng có đôi mà chỉ có 1 một mình là cái gì

Câu hỏi trước : Cây gì ở dưới đất mọc lên mà cái tên ở trên đỉnh? Cây gì không cành không vỏ?

Trả Lời : Cây cột điện

Trả Lời

đồ tập gym - quần áo tập gym nữ lareinabra.com

Nội Dung Mới

Có thể bạn quan tâm