HomeKiến ThứcMẫu báo cáo kết quả công việc cá nhân trong ngày, tuần,...

Mẫu báo cáo kết quả công việc cá nhân trong ngày, tuần, tháng mới nhất 2018

Mẫu báo cáo kết quả công việc cá nhân trong ngày, tuần, tháng mới nhất 2018: là văn bản được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, dùng để trình bày các nội dung công việc đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành của cán bộ, công nhân viên. Đây sẽ là căn cứ để ban lãnh đạo có thể xét thưởng, tăng lương hoặc thăng chức cho nhân viên cấp dưới nhằm khích lệ tinh thần làm việc.

Mẫu báo cáo kết quả công việc là văn bản nhằm đánh giá các công việc mà một cá nhân hoặc một nhóm bộ phận đã hoàn thành so với yêu cầu và mục tiêu đã đề ra trước đó. Báo cáo kết quả công việc sẽ cho thấy sự nỗ lực, phấn đấu của từng nhân viên trong công việc là như thế nào. Căn cứ vào đó, ban lãnh đạo sẽ nắm được nhân viên nào luôn trong trạng thái phát triển còn nhân viên nào đang chậm tiến, thậm chí thụt lùi để đưa ra các quết định quan trọng, khen thưởng hoặc xử phạt.


Ngoài việc để lãnh đạo nắm được tình hình hoạt động công việc của từng cá nhân thì mẫu báo cáo kết quả công việc cá nhân còn để các cá nhân biết được năng lực làm việc thực sự của chính mình đang đứng ở đâu, chưa đạt, trung bình, khá, tốt hay xuất sắc, từ đó lập ra các kế hoạch làm việc trong tuần, tháng, quý tiếp theo sao cho tốt nhất.

Hiện nay, các bộ phận, người lao động trong một doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các báo cáo kết quả công việc theo một khoảng thời gian nhất định để chủ doanh nghiệp có thể nắm bắt được chính xác nội dung công việc đã thực hiện và chưa thực hiện được, theo đó, mẫu báo cáo kết quả công việc cũng được nhiều người quan tâm và lựa chọn sử dụng.

Tùy theo yêu cầu và tính chất công việc của từng doanh nghiệp mà mẫu báo cáo kết quả công việc sẽ có sự khác biệt, tuy nhiên, trong bất kỳ báo cáo nào, người thực hiện cũng cần phải trình bày rõ tên của mình, chức vụ, bộ phận công tác, thời gian thực hiện báo cáo, ghi rõ được nội dung công việc cụ thể và có nhận xét, đánh giá của trưởng bộ phận hoặc quản lý nhằm đảm bảo tính trung thực, chính xác cho những nội dung mà người báo cáo đã thực hiện.

Mẫu 1

TÊN CÔNG TY

————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

………, ngày ….tháng …..năm ….

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Họ và tên:………………………………………………………………. Chức vụ:………………………………. Bộ phận công tác:………………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4                                       Tháng:……..  Năm: …………

TT NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ)

ĐÁNH GIÁ CỦA

 PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1 …./…/…….      
2        
3        
4        
5        

                        Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

 

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN NGƯỜI BÁO CÁO

 

Mẫu 2

CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………., ngày……..tháng………năm……….

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

TUẦN …..

Họ và tên:                                                                                                                                     

Bộ phận công tác:                                               

TT Tên công việc Thời gian làm việc Kết quả làm được Chưa làm được Hướng giải quyết
1
2
3
4

Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết

  Người báo cáo

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee