Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng thi công công trình bộ giao thông cấp 2018

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng được lập nên với mục đích dùng để ghi chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng. Đây là một mẫu biên bản quan trọng nên trong nên trong quá trình thực hiện viết biên bản phải thật chính xác, công khai, minh bạch.

Dự án chậm là do giải phóng mặt bằng

Có khoảng 80% dự án chậm tiến độ đều liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Thậm chí, trên 70% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai mà chủ yếu xoay quanh vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do cơ chế chính sách về đất đai, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng không ổn định, thường xuyên thay đổi. Có những nội dung chưa phù hợp với thực tế và có nhiều cách hiểu khác nhau nên khi áp dụng rất khó khăn. Vì vậy, người dân không chấp thuận kí mẫu biên bản bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án dẫn đến khiếu nại, kiến nghị.

Giải phóng mặt bằng chậm để lại nhiều hệ lụy

Các dự án chậm tiến độ đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Tài nguyên đất đai bị lãng phí, giảm hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nhiều dự án “đắp chiếu” do vướng mắc về bàn giao mặt bằng. Tiền lãi vay ngân hàng tăng, chi phí quản lý dự án đội lên khiến không ít doanh nghiệp lao đao. Đối với người dân, giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Người dân không thể xây dựng nhà mới, chuyển đổi ngành nghề sản xuất, không thể “an cư, lập nghiệp”.

Song song với việc thu hút nguồn đầu tư các dự án thì vấn đề bàn giao mặt bằng gặp không ít khó khăn. Cần có những quy định và thỏa thuận hợp lý giữa quản lý dự án và người dân.

Khi tiến hành bàn giao mặt bằng cần có mẫu biên bản bàn giao mặt bằng và có sự có mặt của bên giao là đại diện nhà thầu, ban quản lý dự án và bên nhận thầu bao gồm đại diện chủ hộ và chính quyền địa phương. Tiếp theo đó là các nội dung thỏa thuận bàn giao cụ thể, chi tiết giữa hai bên như thời gian bàn giao, diện tích đất được bàn giao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày / Date: …………………………………………………………………………………………  

Số / No.: ……………………………………………………………………………………………….

Công trình / Project: ………………………………………………………………………………

Địa điểm / Location: ………………………………………………………………………………

Hợp đồng số / Contract No.: …………………………………………………………………..

  1. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:
  2. Đại diện bên chủ đầu tư:………………………………………………………………………………………….

–   Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………………

           –  Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………………………………….

–  Địa chỉ / Address: ………………………………………………………………………………………………….

–     Điện thoại / Tel.: …………………………………………………………………………………………………..

  1. Đại diện tư vấn dám sát: ……………………………………………………………………………. ………

–   Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………… ………

–      Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………………………………

–     Địa chỉ / Address: …………………………………………………………………………………………………

–     Điện thoại / Tel.: …………………………………………………………………………………………………..

  1. Đại diện đơn vị thi công: …………………………………………………………………………………………..

–   Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………….. ..

–      Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………………………………

–     Địa chỉ / Address: …………………………………………………………………………………………………

–     Điện thoại / Tel.: …………………………………………………………………………………………………..

  1. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: …………………………………………………………………… ……..

–   Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………… ………

–      Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………………………………

–     Địa chỉ / Address: …………………………………………………………………………………………………

–     Điện thoại / Tel.: …………………………………………………………………………………………………..

  1. Nội dung bàn giao:
STT

.

NỘI DUNG BÀN GIAO

 

KIỂM TRA SƠ BỘ   

 

GHI CHÚ

 

Theo Thiết kế

 

Theo thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                                            ĐẠI DIỆN TƯ VẤN DÁM SÁT

  (Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)                                             (Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)

 

                                                                                                

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ                                  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

    (Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)                               (Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rate this post