HomeKiến ThứcMẫu biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải...

Mẫu biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành mới nhất 2018

Mẫu biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành mới nhất 2018: Hôn nhân không phải trò chơi của con trẻ, để mọi người sẵn sàng cưới rồi vội vã chia tay. Khi quyết định tiến tới hôn nhân cần tìm hiểu kỹ, các bạn trẻ suy nghĩ về một gia đình thật sự chứ không nên mơ mộng rằng cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng để rồi nhanh chóng hụt hẫng, vỡ mộng. Điều quan trọng nhất là bản thân mỗi cặp vợ chồng phải biết nghĩ về nhau, tôn trọng nhau, tôn trọng những giá trị. Nếu đã quyết định ly hôn, các cặp vợ chồng cần ly hôn trên tinh thần tự nguyện để đôi bên được thoải mái, không tranh chấp.

Khi đã xác định ly hôn hòa bình, các cặp đôi cần chuẩn bị biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành để xác nhận những mâu thuẫn, không tranh chấp của đôi bên. Mỗi biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành thông điệp sẽ được gửi đến mọi người rằng có một sự lựa chọn thực tế và nền tảng để có thể xác định cách sống cũng như quyết định liệu mỗi người có tìm được hạnh phúc hay không, đó là: Lựa chọn cách nói chuyện và tương tác như thế nào? Một người có thể lựa chọn chung sống trong hòa bình ra sao

Hiện nay cuộc sống của chúng ta luôn bao quanh bởi những quy định của pháp luật. Tuy nhiên những quy định này luôn thể hiện ý chí của nhà nước trong việc quản lý mọi sinh hoạt, hoạt động của đời sống xã hội. Chính vì thế để có thể áp dụng được những quy định pháp luật này chúng ta cần phải hiểu biết về các điều khoản, những trường hợp ứng dụng cụ thể. Ly hôn là một trong những trường hợp chúng ta chấm dứt mối quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ.

Mẫu biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành mà chúng tôi chia sẻ là văn bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành các vấn đề có tranh chấp trong vụ án do các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án… do Tòa án đứng ra giải quyết.

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN…..(1)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      ………., ngày………  tháng………  năm………

 

BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN VÀ HOÀ GIẢI THÀNH

Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản hoà giải ngày… tháng… năm……

Xét thấy các đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết các vấn đề có tranh chấp trong vụ án về hôn nhân và gia đình thụ lý số:…/…./TLST-HNGĐ ngày…tháng… năm…..

Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành các vấn đề có tranh chấp trong vụ án do các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau:(2)

1………………………………………………………………..……………..

2……………………………………………………….………………………

3..………………………………………………………………………………

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. Hết thời hạn này, nếu không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó, thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 

Các đương sự tham gia phiên hoà giải

(chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

   

Thẩm phán 

chủ trì phiên hoà giải

 

 

Nơi nhận:

– Những người tham gia hoà giải;

– Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định

tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;

– Lưu hồ sơ vụ án.

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08b:

(1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì  cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).

(2) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã thoả thuận được với nhau (quan hệ hôn nhân, việc nuôi con, chia tài sản).

Chú ý: Biên bản này phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee