HomeKiến ThứcMẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy...

Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa mới nhất

Phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là phương tiện) là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thủy nội địa. điều kiện hoạt động của phương tiện được quy định cụ thể như sau:

Đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

  • Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kẻ hoặc gắn số đăng ký; sơn vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng người được phép chở trên phương tiện.
  • Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên.

Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, b nói trên.

Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở người từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm an toàn, sơn vạch dấu mớn nước an toàn và có Giấy chứng nhận đăng ký.

Trong quá trình các phương tiện thủy nội địa hoạt động, thuyền trưởng cần phải có bằng và phương tiện thủy nội địa phải có CCCM. Vậy trường hợp bị mất bằng và CCCM, các phương tiện thủy nội địa phải làm gì để có lại giấy tờ. Trước hết cần phải có đầy đủ đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa.

Nếu chưa biết phải trình bày ra sao, bạn sẽ cần có đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa. Chúng tôi xin chia sẻ mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa cập nhật năm 2018

Mẫu đơn: Đơn đề nghị học, thi kiểm tra cấp, cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn hành nghề trên phương tiện thủy nội địa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM

Ảnh màu

cỡ 2×3 cm,

ảnh chụp không quá

06 tháng(*)

 

Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)……………..………

Tên tôi là:………………..………; Quốc tịch…….……..……; Nam (Nữ)

Sinh gày…….tháng…….năm………………………………..…………….

Nơi cư trú:…………………………………………………………….……

Điện thoại:……………………………………….; Email:…………………………………..

Số CMND (hoặc Hộ chiếu):……………………do…………………..…….

cấp ngày…….tháng……..năm……………………………………………………..

         Tôi đã tốt nghiệp ngành học:………………, khóa:…., Trường:……………,

đã được cấp bằng, GCNKNCM, CCCM số:………..ngày……tháng…..năm……..

theo Quyết định số:…………., ngày….….tháng.…….năm……..của……………..

         Quá trình làm việc trên phương tiện thủy nội địa:

 

  TỪ………….ĐẾN…………..  CHỨC DANH NƠI LÀM VIỆC SỐ PTTNĐ GHI CHÚ

 

Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM, tôi thấy đủ điều kiện:

+ Dự học để thi, kiểm tra lấy GCNKNCM, CCCM:               
+ Dự thi, kiểm tra lấy GCNKNCM, CCCM:               
+ Cấp GCNKNCM, CCCM:                                                    
+ Cấp lại GCNKNCM, CCCM:               
+ Chuyển đổi GCNKNCM, CCCM:                 

         Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)…………………….…cho tôi được dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi:…………………………………………….

         Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.  

………, ngày……..tháng…..năm….

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

(*) 02 ảnh màu cỡ 2x3 cm,ảnh chụp không quá 06 tháng.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee