Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật 2018 bộ y tế

Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật là mẫu đơn kiểm dịch được công ty, doanh nghiệp lập ra và gửi tới Cục thú y để xin được kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật. Mẫu đơn kiểm dịch nêu rõ thông tin của công ty, thời gian thực hiện kiểm dịch, mục đích kiểm dịch…

Các sản phẩm động vật (thịt bò, thịt heo, thịt gà,…) sản phẩm có nguồn gốc động vật (pho mai, trứng, sữa; xúc xích…) là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, vì vậy trước khi nhập hàng, doanh nghiệp phải tiến hành xin giấy phép nhập khẩu tại Cục Thú y.

Để hoàn thành thủ tục kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam thì ngoài giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh của đơn vị, bạn cần phải có Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật được Cục thú y cấp phép. Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật không thể thiếu trong hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu tại Cục thú y, đây là mẫu đơn kiểm dịch được công ty, doanh nghiệp lập ra và gửi tới Cục thú y để xin được kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật.

Hồ sơ xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật bao gồm:

– Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu theo mẫu quy định;

– Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệptrong nước)hoặc giấy phép đầu tư (đối với các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh;

– Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định;

– Tài liệu liên quan đến việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật;

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh động vật của nước xuất khẩu và tình hình dịch bệnh động vật trong nước, nếu hồ sơ hợp lệ Cục Thú y có trách nhiệm trả lời cho chủ hàng về cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện việc kiểm dịch, đồng thời gửi cho các cơ quan kiểm dịch động vật có liên quan để phối hợp thực hiện kiểm dịch. Chúng tôi cung cấp mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật mới nhất và chính xác nhất, hy vọng sẽ giúp ích trong quá trình làm việc của bạn.

CÔNG TY ………………

Địa chỉ: ……………………….

Tel: ……………………………

Fax: ……………………………

Email: …………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: ……../…….. …………, ngày …. tháng …… năm …..

Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu

sản phẩm động vật

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty …………………… đề nghị Cục Thú y cho phép Công ty được kiểm dịch nhập khẩu lô hàng sau:

STT Tên hàng Sốlượng(tấn)

 

Nước xuất xứ Cửa khẩu nhập
         
         
         
  Tổng số      

– Từ Công ty:…………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện:………………………………………………………………………………………………………..

– Mục đích sử dụng:………………………………………………………………………………………………………….

– Các giấy tờ có liên quan kèm theo:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm Pháp luật về Thú y.

  CÔNG TY ………………..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rate this post