HomeKiến ThứcMẫu giấy khai sinh bản sao mới nhất tải miễn phí

Mẫu giấy khai sinh bản sao mới nhất tải miễn phí

Giấy khai sinh được xem như là giấy tờ hộ tịch “gốc”, đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Chính vì rất quan trọng, nên cần in nhiều mẫu giấy khai sinh bản sao để phục vụ cho những dịp cần thiết, tránh mất giấy tờ bản chính.

Giấy khai sinh là mẫu giấy mà bất kỳ công dân nào cũng cần có khi cần chứng minh nhân thân của mình, trong đó nêu rõ thời gian địa điểm được chào đời, quê quán gốc tích của mình cùng với thông tin của cha mẹ, người bảo hộ thân tín liên quan.

Giấy khai sinh thông thường gồm 2 bản: giấy khai sinh bản chính và giấy khai sinh bản sao. Với giấy khai sinh bản chính hay còn gọi là giấy khai sinh bản gốc có dấu đỏ của nơi bạn được sinh ra. Còn mẫu giấy khai sinh bản sao chỉ được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật như UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng tư pháp quận, huyện, thị xã… Thông thường, khi đi làm giấy khai sinh cho con thì cha mẹ sẽ nhận được một giấy khai sinh bản gốc kèm theo các giấy khai sinh bản sao để sử dụng trong các thủ tục hành chính khác.

Nội dung của giấy khai sinh bản gốc và sao giống nhau bao gồm: Thông tin cá nhân của người cần khai sinh (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ tên cha mẹ, địa chỉ đăng ký thường trú,…) Phần xác nhận của người thực hiện, người ký giấy khai sinh, người ký bản sao giấy khai sinh cùng với họ tên và đóng dấu.

Giấy khai sinh bản sao là một trong số những giấy tờ cần thiết sau này khi các bé làm hồ sơ nhập học, xin việc và cả đăng ký kết hôn nữa.

Có thể thấy, giấy khai sinh là loại giấy tờ cực kỳ quan trọng, vì vậy bậc làm cha làm mẹ ngay từ khi sinh con ra thì cần đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành thủ tục làm giấy khai sinh để con được hưởng các quyền lợi cũng như nghĩa vụ giống như các cá nhân khác. Với những mẫu giấy khai sinh bản sao sẽ giúp các mẹ hoành thành thủ tục nhanh chóng và dễ hiểu.

GIẤY KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ và tên:……………………………………………………………..Giới tính:…………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………..Ghi bằng chữ:…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………………………….Quốc tịch:………………………………………

Họ và tên cha:………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………..Quốc tịch:……………………………..Năm sinh:………………

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ:………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………Quốc tịch:……………………………..Năm sinh:…………….

Nơi thường trú/tạm trú:……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký:…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm đăng ký:…………………………………………………………………………………

Ghi chú:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đi khai sinh:………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được khai sinh:………………………………………………………………………

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Đã ký)…………………………….
NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH
(Đã ký)…………………………….
Sao từ Sổ đăng ký khai sinh

Ngày………..tháng…………… năm…………

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

……………………………….

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee