Mẫu hợp đồng thử việc lao động mới nhất 2018

Mẫu hợp đồng thử việc lao động mới nhất 2018: Mẫu hợp đồng thử việc đang được quy định tại điều 26 và điều 27 của bộ luật lao động số 10/2012/HQ13 và được sửa đổi tại điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng làm thử. Chúng tôi sẽ cung cấp mẫu hợp đồng thử việc mới nhất để các bạn tham khảo và sử dụng.

Mẫu hợp đồng lao động là mẫu hợp đồng được doanh nghiệp sử dụng để ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên trong thời gian thử việc làm ở doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch của người sử dụng lao động cũng như người lao động, nêu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, quyền hạn của hai bên.

Tùy thuộc theo nội dung, tính chất công việc mà các bên được quyền thỏa thuận về nội dung công việc, tính chất công việc, thời gian và địa điểm làm việc. Pháp luật chỉ quy định khung pháp lý chung còn các nội dung khác doanh nghiệp được tùy biến thỏa thuận. Do đó theo quy điểm của luật sư các loại hợp đồng thử việc về cơ bản là giống nhau về bố cục của hợp đồng, còn sẽ khác nhau về nội dung công việc và quyền, nghĩa vụ của các bên trong thời gian thử việc.

Bên cạnh tìm hiểu mẫu hợp đồng thử việc mới nhất, các bạn cũng cần tìm hiểu về chế độ đối với nhân viên thử việc. Về tiền lương thử việc được hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn 85% mức lương của công việc đó. Mức lương luật sư đề cập ở đây không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ của công ty cho người lao động dự kiến sẽ thỏa thuận giao kết trong hợp đồng lao động chính thức.

Nhiều người thắc mắc rằng, người thử việc có được đống bảo hiểm không? Theo quyết định số 959/QĐ-BHXH thì thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Nội dung hợp đồng thử việc theo quy định tại điều 26, 27 bộ luật lao động năm 2012 cũng không bắt buộc phải có thỏa thuận về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Sau khi tìm hiểu kĩ các quyền lời của mình, các bạn hãy tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất để nộp cho nhà tuyển dụng. Hy vọng những thông tin trên sẽ ích cho các bạn muốn kí hợp đồng thử việc.

LOGO CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-
  …………………., ngày…….tháng…….năm…….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Số: ………../HĐTV

Hôm nay, ngày……..tháng……năm………

Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

 BÊN B:

Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………………………..

Mang CMND số:…………………………………………………………………………………………………….

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ……. kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………………………………………

Chức danh chuyên môn:……………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………

Công việc phải làm:

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

– Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

– Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc.

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: ……………………………………………………………………………………. ;

– Mức lương thử việc:………………………………………………………………………………………………. ;

– Phụ cấp: ………………………………………………………………………………………………………………. ;

– Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày …… hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

– Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp nhân viên được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

– Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

  1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

– Nộp văn bằng, chứng chỉ gốc (có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này;

– Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động,…….

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;

– Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng;

– Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

  1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua giao kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa;

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên A hoặc bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho bên A và thực hiện các điều khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:…………………………………………………………………………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

/THAY MẶT CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu hợp đồng thử việc số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hôm nay, ngày…….tháng……năm……..

Chúng tôi, một bên là Ông: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Một bên là: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ……. tháng …….. năm ………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………………………..

Mang CMND số: ……………………..  do CA …………..  cấp ngày ……. tháng ……. năm ……….

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ………………………………  làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm …….

Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh chuyên môn: …………………………………….  Chức vụ: …………………………………….

Công việc phải làm:

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

– Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

– Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc: Từ …….. đến ………., 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

  1. Quyền lợi:

–  Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………………………………………… ;

–  Mức lương thử việc:………………………………………………………………………………………………

– Phụ cấp: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

– Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp NV được cử đi đào tạo thì NV phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

– Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

  1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

–  Nộp văn bằng, chứng chỉ gốc ( có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này.

– Chấp hành nọi quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động…..

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty đê trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép : Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty.Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

  1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này.

– Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc( nếu có ) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng.

– Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

  1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:…………………….

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Rate this post

Có thể bạn quan tâm