HomeKiến ThứcMẫu phiếu khảo sát giá mới nhất 2018 bản Doc tải miễn...

Mẫu phiếu khảo sát giá mới nhất 2018 bản Doc tải miễn phí

Phiếu khảo sát giá là giấy tờ cần thiết, không thể thiếu trong thủ tục định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự.

Phiếu khảo sát giá là mẫu phiếu khảo sát giá dành cho Hội đồng định giá tài sản sử dụng khi tiến hành điều tra thu thập thông tin về giá của tài sản bị xâm phạm phải được gắn với những yếu tố về cung, cầu, thị hiếu và sức mua trên thị trường trong điều kiện thương mại bình thường do Bộ Tài Chính ban hành.

Để khảo sát giá thì tùy theo tính chất, đặc thù và điều kiện lưu thông trên thị trường của từng loại tài sản bị xâm phạm mà Hội đồng định giá tài sản tiến hành khảo sát giá tài sản bị xâm phạm theo một trong 2 loại sau: giá bán buôn hoặc giá bán lẻ đối với tài sản cùng loại hoặc tài sản tương đương.

Để Hội đồng định giá tài sản có được đánh giá tổng quát thì việc khảo sát giá mỗi loại giá nêu trên đều phải thực hiện trên cả 3 khu vực: trên thị trường, trên hồ sơ tài liệu, tại cơ quan có thẩm quyền đã định giá loại tài sản đó.

Các thành viên của Hội đồng định giá tài sản tiến hành khảo sát giá thực hiện theo phương pháp điều tra trực tiếp bằng Mẫu phiếu khảo sát giá 01-KSG của Thông tư 55/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành.

Trong phiếu khảo sát giá đều có bố cục, nội dung giống nhau. Trong đó không thể thiếu bảng câu hỏi là một công cụ được dùng trong nghiên cứu định lượng để thu thập thông tin về một vấn đề nào đó từ nhiều đối tượng khác nhau. Muốn có một kết quả tốt, nhất thiết chúng ta phải có một bảng câu hỏi hoàn chỉnh và thật sự logic, thì người được phỏng vấn mới hiểu vấn đề và trả lời một cách chính xác.

Với mỗi phiếu khảo sát sẽ có những điều chỉnh nội dung phù hợp lĩnh vực đánh giá. Các bạn có thể tham khảo những mẫu sau để lựa chọn mẫu phù hợp cho mình.

PHIẾU KHẢO SÁT GIÁ

 Tên tài sản bị xâm phạm:

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tài sản bị xâm phạm:……..……………

………………………………………………………………………………….

Địa bàn khảo sát: Thị trấn (xã)…..  quận (huyện)…….Thành phố (Tỉnh)

Tên cơ sở bán hàng:……………………..Địa chỉ:………………………………

                       Đơn vị tính: 1000đ/…..

STT Tên tài sản khảo sát Tài sản cùng loại hay tương đương Các thông số kỹ thuật của tài sản Giá bán của tài sản tại thời điểm tài sản bị xâm phạm Ngày tháng năm

bán hàng

 

Ghi chú
Giá

bán buôn

Giá

bán lẻ

 

Xác nhận của cơ sở bán hàng          Chữ ký của cán bộ khảo sát giá

Rate this post
Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee