HomeKiến ThứcMẫu thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp bản chuẩn...

Mẫu thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp bản chuẩn dowload miễn phí

Mẫu thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp là mẫu thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, doanh nghiệp được di chuyển hay thay đổi từ địa điểm cũ sang một địa điểm mới. Thông báo này sẽ được soạn thảo một cách chi tiết để gửi đến chi cục thuế hay các cơ quan có liên quan và sau đó hoàn thành nốt một số thủ tục liên quan đến thuế cũng như hóa đơn của doanh nghiệp. Các thông tin nêu ra yêu cầu phải đảm bảo độ chính xác để các cơ quan thuế xác nhận lại khi cần thiết.

Mẫu thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp, công ty khi đăng ký với cục thuế đều được đăng ký một cách đầy đủ với tên kèm theo địa chỉ của công ty, loại hình kinh doanh hiện tại của công ty rồi từ đó chi cục thuế sẽ cung cấp một mã số thuế cho công ty đó và các hóa đơn hợp lệ đi kèm để công ty có thể sử dụng. Vì vậy mỗi công ty, doanh nghiệp sẽ chỉ được sử dụng một địa điểm đẻ làm trụ sở của mình mà thôi và khi nào muốn thay đổi địa điểm hay trụ sở của công ty thì cần làm thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp và chờ phê duyệt.

Mẫu thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp cần phải nêu rõ và đầy đủ những thông tin của doanh nghiệp bao gồm tên công ty, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp bởi ban ngành, chi cục nào. Bên cạnh đó là mã số thuế của công ty, thông tin về cơ quan, chi cục thuế chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp, điều quan trọng nhất trong mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp này là người làm thông báo cần phải nêu rõ được địa điểm cụ thể mới được di chuyển tới và địa điểm cũ hiện tại nơi công ty đang hoạt động với nguyên nhân chính cần phải thay đổi là gì.

Tham khảo thêm mẫu thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp này tại đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN………………..

 ———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———
 Số: 07/QĐ-1V                                         Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 20…….

 

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp)

Kính gửi:   – Cục thuế Hà Nội

                  – Chi cục thuế Quận Ba Đình

1.Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN …………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………… do Phòng Đăng Ký kinh doanh- Sở kế hoạch Đầu Tư ………… cấp ngày …./…./20….

  1. Địa chỉ trụ sở: Số nhà …..ngõ ……, phố……,phường ……., quận ………., thành phố Hà Nội.
  2. Mã số thuế: ……. do Cục thuế Hà Nội cấp ngày ……/…./20….
  3. Đơn vị quản lý thuế: Chi Cục thuế Quận……………..

Nay doanh nghiệp chuyển trụ sở chính về:

Số nhà …..ngõ ……, phố……,phường ……., quận ………., thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào Điều 35 Nghị định số 43/2010/ND-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp: “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế”.

Vậy Doanh nghiệp làm công văn này xin được thông báo với Quý cơ quan và xin Quý cơ quan tạo điều kiện cho Doanh nghiệp được chốt thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế trên địa bàn quản lý mới của Công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày….. tháng ….. năm 20….

                        Đại diện theo pháp luật của công ty

                                               Giám đốc

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee