HomeKiến ThứcMẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng bộ giao thông...

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng bộ giao thông vận tải cấp 2018

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng bộ giao thông vận tải cấp 2018: có thời hạn nhất định là mẫu đơn được sử dụng một cách phổ biến hiện nay nhằm mục đích đăng ký cho những phương tiện là xe máy được sử dụng cũng như đi lại trong các công trình đang thi công xây dựng hoặc sử dụng trong môi trường nông – lâm nghiệp hoặc sử dụng trong quân đội an ninh. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng sẽ đăng ký để phương tiện đó được tham gia giao thông theo đúng Luật giao thông đường bộ quy định.

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Nếu như chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với xe máy thì xe chuyên dùng xem ra vẫn còn khá xa lạ, khái niệm xe máy chuyên dùng dùng để gọi chung gọi cho những phương tiện là xe máy được sử dụng trong các công trình, môi trường nông nghiệp hoặc lâm nghiệp.

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời cũng là mẫu đơn được nhiều khá người sử dụng cho những ai đang có nhu cầu đăng ký tạm thời cho phương tiện là xe máy trong thời gian chờ đợi được đăng ký một cách chính thức, trong tờ khai này sẽ có thông tin đầy đủ về chiếc xe và cả chủ sở hữu xe.

Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn sẽ được hoàn thiện và gửi đến Sở Giao thông vận tải, khu Quản lý đường bộ và các cơ quan có liên quan này sẽ tiến hành xem xét, xét cấp đăng ký có thời hạn, phát biển số cho xe máy chuyên dùng cho người đăng ký đã khai trong tờ khai đăng ký đó. Trong thủ tục cấp tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng sẽ bao gồm đầy đủ thông tin về chủ sở hữu xe, thông tin về chiếc xe máy chuyên dùng đó…

Tham khảo thêm tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Tên chủ sở hữu:……………………………. Số CMND hoặc hộ chiếu:…………………….

Ngày cấp:…………………………………….Nơi cấp:………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):…………………Số CMND hoặc hộ chiếu:……….……

Ngày cấp:…………………………………….Nơi cấp:……….……………………..…

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Loại xe máy chuyên dùng:…………………………………Màu sơn:……………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………   ……Công suất: …………………………

Nước sản xuất:…………………………………Năm sản suất:…….……………….

Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….……………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………….Trọng lượng:………………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

 

TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang
1
2

 

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

                                                                        … , ngày……tháng…… năm………      

                                                                                             Người khai ký tên

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

 

 (Dán trà số động cơ)                     (Dán trà số khung)                                                      

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

 

– Đăng ký lần đầu                                – Mất chứng từ gốc   

Số biển số cũ: (nếu có):…………………Biển số đề nghị cấp: ……….…………

 

Cán bộ làm thủ tục       Trưởng phòng duyệt           Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)         (Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký tên, đóng dấu)

 

*Ghi chú: – Đánh dấu “x” vào các ô tương ứng;

    – Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;

    – Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee