Cách hết kinh nguyệt trong một ngày mà chị em nào cũng cần biết

Cứ hàng tháng, chị em phụ nữ lại phải chịu những ngày khó chịu, bí bách vì kinh nguyệt đến thăm hỏi. Sẽ rất...