HomeTổng HợpTải Adobe Flash Player, Download Adobe Flash Activex file chuẩn

Tải Adobe Flash Player, Download Adobe Flash Activex file chuẩn

Adobe đã khai tử các Flash, khiến cho rất nhiều ảnh hưởng kéo theo từ chơi game đến các hoạt động giải trí dùng tới flash khác. Dưới đây là những file cài đặt Adobe Flash Player, Adobe Flash Activex chuẩn được lưu trữ các bạn có thể tải về và sử dụng.

Link download Adobe Flash Player, Adobe Flash Activex

Update thêm link các phiên bản flash từ 10 -> 32 cho bạn thêm nhiều sự lựa chọn. Các phiên bản cũ này phù hợp với những webgame 2D cũ. Các phiên bản ổn định như 11, 19 và 24.

Các phiên bản từ 10 -> 32 bên trong có tất cả các file cần thiết từ Adobe Flash Player hay Adobe Flash Activex đều gói gọn trong file zip. Các bạn có thể tải về giải nén và làm theo hướng dẫn sau để cài đặt.

Các bạn nên chọn các phiên bản ở dưới cùng nếu đang dùng windows 10 bật update tự động, vì những bản cũ sẽ không dùng được do windows chặn.

Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.23 19-Jun-2020 14:41 42.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.25 19-Jun-2020 11:38 18.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.29 19-Jun-2020 13:07 67.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.43 19-Jun-2020 14:30 61.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.48 19-Jun-2020 16:03 61.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.50 19-Jun-2020 15:45 60.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.51 19-Jun-2020 16:12 64.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.63 19-Jun-2020 13:31 61.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.67 19-Jun-2020 15:10 61.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.68 19-Jun-2020 15:30 61.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.75 19-Jun-2020 15:44 61.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.86 19-Jun-2020 13:40 61.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.90 19-Jun-2020 13:56 61.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_10.3.183.90_archive_mac_only.zip 19-Jun-2020 11:42 23.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.270 19-Jun-2020 12:04 32.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.273 19-Jun-2020 14:52 32.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.275 19-Jun-2020 13:48 32.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.280 19-Jun-2020 15:34 32.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.285 19-Jun-2020 11:52 32.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.291 19-Jun-2020 14:38 32.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.297 19-Jun-2020 14:41 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.310 19-Jun-2020 12:11 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.327 19-Jun-2020 14:11 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.332 19-Jun-2020 12:03 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.335 19-Jun-2020 13:01 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.336 19-Jun-2020 11:41 18.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.341 19-Jun-2020 14:53 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.346 19-Jun-2020 12:30 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.350 19-Jun-2020 12:26 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.356 19-Jun-2020 14:51 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.359 19-Jun-2020 13:57 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.378 19-Jun-2020 15:42 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.394 19-Jun-2020 12:42 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.400 19-Jun-2020 13:41 32.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.406 19-Jun-2020 15:26 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.411 19-Jun-2020 15:28 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.418 19-Jun-2020 13:20 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.424 19-Jun-2020 15:11 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.425 19-Jun-2020 12:14 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.429 19-Jun-2020 12:53 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.438 19-Jun-2020 14:34 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.440 19-Jun-2020 13:59 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.442 19-Jun-2020 14:54 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.451 19-Jun-2020 14:16 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.457 19-Jun-2020 13:09 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.460 19-Jun-2020 14:42 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.466 19-Jun-2020 14:32 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.468 19-Jun-2020 13:08 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.481 19-Jun-2020 15:04 32.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.491 19-Jun-2020 12:53 32.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.508 19-Jun-2020 13:14 32.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.521 19-Jun-2020 15:30 32.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.535 19-Jun-2020 14:59 32.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.540 19-Jun-2020 11:56 32.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.548 19-Jun-2020 13:11 32.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.554 19-Jun-2020 14:57 32.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.559 19-Jun-2020 12:26 32.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.569 19-Jun-2020 12:03 32.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.577 19-Jun-2020 15:02 32.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.616 19-Jun-2020 12:01 32.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.621 19-Jun-2020 13:29 32.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.626 19-Jun-2020 12:30 32.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.632 19-Jun-2020 11:54 32.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.635 19-Jun-2020 13:53 32.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.637 19-Jun-2020 11:58 32.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.643 19-Jun-2020 12:50 32.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.2.202.644 19-Jun-2020 15:03 32.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.3.300.265 19-Jun-2020 13:51 51.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.3.300.268 19-Jun-2020 14:18 51.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.3.300.271 19-Jun-2020 13:06 51.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.3.300.273 19-Jun-2020 13:39 64.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.4.402.265 19-Jun-2020 16:05 38.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.4.402.278 19-Jun-2020 16:05 66.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.4.402.287 19-Jun-2020 16:04 119.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.5.502.110 19-Jun-2020 15:45 146.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.5.502.136 19-Jun-2020 16:00 146.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.5.502.146 19-Jun-2020 16:01 146.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.5.502.149 19-Jun-2020 15:45 146.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.6.602.168 19-Jun-2020 15:21 146.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.6.602.171 19-Jun-2020 15:31 146.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.6.602.180 19-Jun-2020 16:03 146.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.169 19-Jun-2020 16:13 155.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.202 19-Jun-2020 15:47 155.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.203 19-Jun-2020 15:46 50.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.224 19-Jun-2020 15:37 109.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.225 19-Jun-2020 13:05 66.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.232 19-Jun-2020 15:39 140.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.242 19-Jun-2020 14:49 140.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.252 19-Jun-2020 16:08 140.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.257 19-Jun-2020 15:18 140.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.260 19-Jun-2020 14:39 140.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.261 19-Jun-2020 15:58 140.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.269 19-Jun-2020 15:28 140.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.272 19-Jun-2020 15:42 140.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.275 19-Jun-2020 15:48 140.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.7.700.279 19-Jun-2020 16:13 140.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.8.800.168 19-Jun-2020 15:58 156.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.8.800.174 19-Jun-2020 15:26 50.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.8.800.175 19-Jun-2020 13:36 50.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.8.800.94 19-Jun-2020 15:18 156.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.9.900.117 19-Jun-2020 15:56 157.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.9.900.152 19-Jun-2020 16:08 157.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_11.9.900.170 19-Jun-2020 15:23 157.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_12.0.0.38 19-Jun-2020 16:13 157.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_12.0.0.44 19-Jun-2020 15:35 157.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_12.0.0.70 19-Jun-2020 15:25 157.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_12.0.0.77 19-Jun-2020 15:20 157.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.182 19-Jun-2020 16:04 148.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.201 19-Jun-2020 12:41 42.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.206 19-Jun-2020 15:05 149.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.214 19-Jun-2020 15:50 149.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.223 19-Jun-2020 14:01 157.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.231 19-Jun-2020 16:14 163.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.241 19-Jun-2020 16:12 163.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.244 19-Jun-2020 15:44 172.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.250 19-Jun-2020 16:02 172.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.252 19-Jun-2020 15:20 172.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.258 19-Jun-2020 15:42 172.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.259 19-Jun-2020 15:49 172.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.260 19-Jun-2020 15:43 172.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.262 19-Jun-2020 16:09 172.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.264 19-Jun-2020 16:13 172.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.269 19-Jun-2020 15:27 172.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.277 19-Jun-2020 15:11 172.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.281 19-Jun-2020 16:07 172.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.289 19-Jun-2020 15:49 172.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.292 19-Jun-2020 15:01 172.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.296 19-Jun-2020 15:48 172.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.302 19-Jun-2020 16:09 172.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_13.0.0.309 19-Jun-2020 16:12 172.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_14.0.0.125 19-Jun-2020 15:42 167.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_14.0.0.145 19-Jun-2020 16:03 174.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_14.0.0.176 19-Jun-2020 16:10 120.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_14.0.0.179 19-Jun-2020 16:07 54.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_15.0.0.152 19-Jun-2020 16:12 165.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_15.0.0.167 19-Jun-2020 14:44 50.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_15.0.0.189 19-Jun-2020 15:02 173.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_15.0.0.223 19-Jun-2020 15:49 173.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_15.0.0.239 19-Jun-2020 16:04 173.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_15.0.0.246 19-Jun-2020 15:39 131.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_16.0.0.235 19-Jun-2020 15:33 225.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_16.0.0.257 19-Jun-2020 16:00 225.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_16.0.0.287 19-Jun-2020 15:56 234.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_16.0.0.296 19-Jun-2020 15:51 234.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_16.0.0.305 19-Jun-2020 15:32 235.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_17.0.0.134 19-Jun-2020 15:43 236.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_17.0.0.169 19-Jun-2020 15:59 235.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_17.0.0.188 19-Jun-2020 15:54 226.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_17.0.0.190 19-Jun-2020 15:46 235.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_17.0.0.191 19-Jun-2020 14:23 235.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.160 19-Jun-2020 15:40 241.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.194 19-Jun-2020 16:02 241.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.203 19-Jun-2020 16:04 251.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.209 19-Jun-2020 16:04 251.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.232 19-Jun-2020 15:28 171.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.241 19-Jun-2020 15:42 171.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.252 19-Jun-2020 15:34 183.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.255 19-Jun-2020 15:35 183.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.261 19-Jun-2020 16:11 183.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.268 19-Jun-2020 15:25 190.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.324 19-Jun-2020 15:18 190.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.329 19-Jun-2020 16:05 190.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.333 19-Jun-2020 15:46 190.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.343 19-Jun-2020 16:09 190.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.352 19-Jun-2020 15:52 190.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.360 19-Jun-2020 16:10 190.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.366 19-Jun-2020 16:06 190.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.375 19-Jun-2020 16:04 190.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_18.0.0.382 19-Jun-2020 16:06 190.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_19.0.0.185 19-Jun-2020 16:12 253.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_19.0.0.207 19-Jun-2020 16:06 253.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_19.0.0.226 19-Jun-2020 16:05 259.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_19.0.0.245 19-Jun-2020 16:15 259.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_20.0.0.228 19-Jun-2020 15:57 158.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_20.0.0.235 19-Jun-2020 15:34 102.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_20.0.0.286 19-Jun-2020 16:06 262.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_20.0.0.306 19-Jun-2020 16:10 262.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_21.0.0.182 19-Jun-2020 16:14 291.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_21.0.0.197 19-Jun-2020 16:10 310.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_21.0.0.213 19-Jun-2020 16:13 310.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_21.0.0.242 19-Jun-2020 16:08 311.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_22.0.0.192 19-Jun-2020 15:54 312.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_22.0.0.209 19-Jun-2020 15:58 312.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_23.0.0.162 19-Jun-2020 16:05 322.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_23.0.0.185 19-Jun-2020 15:35 322.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_23.0.0.205 19-Jun-2020 15:57 322.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_23.0.0.207 19-Jun-2020 16:13 322.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_24.0.0.186 19-Jun-2020 15:59 404.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_24.0.0.194 19-Jun-2020 16:07 404.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_24.0.0.221 19-Jun-2020 16:11 404.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_25.0.0.127 19-Jun-2020 15:53 403.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_25.0.0.148 19-Jun-2020 16:02 401.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_25.0.0.163 19-Jun-2020 14:11 54.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_25.0.0.171 19-Jun-2020 15:37 401.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_26.0.0.126 19-Jun-2020 15:53 404.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_26.0.0.131 19-Jun-2020 16:08 404.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_26.0.0.137 19-Jun-2020 16:02 404.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_26.0.0.151 19-Jun-2020 16:01 404.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_27.0.0.130 19-Jun-2020 15:44 405.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_27.0.0.159 19-Jun-2020 16:01 403.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_27.0.0.170 19-Jun-2020 16:07 403.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_27.0.0.183 19-Jun-2020 16:01 403.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_27.0.0.187 19-Jun-2020 15:58 403.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_28.0.0.126 19-Jun-2020 16:13 404.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_28.0.0.137 19-Jun-2020 16:14 405.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_28.0.0.161 19-Jun-2020 16:14 408.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_29.0.0.113 19-Jun-2020 15:55 421.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_29.0.0.140 19-Jun-2020 16:12 421.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_29.0.0.171 19-Jun-2020 16:14 421.7M
Tải/ Download adobe flash player& activex_30.0.0.113 19-Jun-2020 16:00 425.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_30.0.0.134 19-Jun-2020 16:00 425.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_30.0.0.154 19-Jun-2020 16:08 425.3M
Tải/ Download adobe flash player& activex_31.0.0.108 19-Jun-2020 16:15 424.8M
Tải/ Download adobe flash player& activex_31.0.0.122 19-Jun-2020 15:57 425.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_31.0.0.148 19-Jun-2020 16:15 424.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_31.0.0.153 19-Jun-2020 16:07 424.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.101 19-Jun-2020 15:59 424.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.114 19-Jun-2020 15:39 425.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.142 19-Jun-2020 16:15 425.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.156 19-Jun-2020 15:48 425.0M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.171 19-Jun-2020 15:53 424.9M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.192 19-Jun-2020 16:09 425.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.207 19-Jun-2020 16:01 425.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.223 19-Jun-2020 16:08 425.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.238 19-Jun-2020 16:11 425.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.255 19-Jun-2020 15:37 387.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.270 19-Jun-2020 16:09 387.4M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.293 19-Jun-2020 16:15 388.1M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.303 19-Jun-2020 16:14 388.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.314 19-Jun-2020 16:00 388.2M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.321 19-Jun-2020 16:02 387.5M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.330 19-Jun-2020 15:57 387.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.344 19-Jun-2020 16:01 387.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.363 19-Jun-2020 16:12 387.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.371 19-Jun-2020 16:09 387.6M
Tải/ Download adobe flash player& activex_32.0.0.387 15-Jul-2020 00:26 397.8M

 

Hướng dẫn cài đặt Adobe Flash Player, Adobe Flash Activex

Trước khi cài một bản mới, bạn hãy dùng tool của adobe xóa sạch flash cũ trước nhé. Các bạn có tải về tại link trực tiếp này: Xóa Flash Download

Tải về xong các bạn bật lên chọn Uninstall để xóa!

Lưu ý: Các bạn có thể cài các phiên bản cũ những nếu không chạy được có thể làm theo cách sau:

Chuột phải vào file Flash -> Properties -> Compatibity -> Check vào ô Run this a program in compatibillity mode for: -> kéo xuống chọn Windows 7 -> OK

Sau đó bạn có thể cài như bình thường.

Sau khi tải phiên bản mình mong muốn ở bên trên, giải nén bạn sẽ có một thư mục, bên trong có file để bạn lựa chọn:

Để cài đặt Adobe Flash Activex bạn chọn file: flashplayer…………..winax.exe ( với ……. là phiên bản flash)

VD như hình minh họa dưới đây

cài đặt Adobe Flash Activex
cài đặt Adobe Flash Activex

Để cài Adobe Flash Player bạn chọn file: flashplayer…………….win.exe ( với ……. là phiên bản flash)

Ví dụ như hình mình họa dưới:

cài đặt Adobe Flash Player
cài đặt Adobe Flash Player

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee