HomeKiến ThứcTop 88 mẫu hồ sơ xin việc làm chuẩn file word tải...

Top 88 mẫu hồ sơ xin việc làm chuẩn file word tải miễn phí

Top 88 mẫu hồ sơ xin việc làm chuẩn file word tải miễn phí: Hồ sơ xin việc khác với CV xin việc và đơn xin việc. Đơn xin việc: có mẫu sẵn trong bộ hồ sơ, bạn có thể điền thông tin không mất nhiều thời gian. Nhưng nếu thực sự muốn nhận được công việc thì bạn nên xin việc bằng đơn viết tay do chính bạn soạn với các tiêu chuẩn như đã đề cập ở trên. Bộ hồ sơ bạn nhớ liệt kê các loại giấy tờ có trong đó theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và địa chỉ liên lạc. Đặc biệt nên ghi rõ vị trí mà bạn muốn ứng tuyển.

Một bí quyết bạn gây ấn tượng được với nhà tuyển dụng đó là hãy tạo một bìa đựng hồ sơ khác biệt là điều quan trọng tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.  Ít ai quan tâm đến việc này, đa phần các bạn chú tâm rất nhiều tới CV, đơn xin việc và những giấy tờ, bằng cấp bên trong . Tuy nhiên, khi nhà tuyển dụng cầm bộ hồ sơ trên tay, không phải CV, đơn ứng tuyển hay bất cứ giấy tờ gì khác họ nhìn thấy đầu tiên mà chính là bìa đựng hồ sơ xin việc của bạn.

Các nhà tuyển dụng phải lọc hàng trăm hồ sơ trong một thời gian ngắn. Nghiên cứu cho thấy rằng nhà quản trị nhân lực phải mất ít nhất 1 phút để lướt qua một bản sơ yếu lí lịch. Bên cạnh hình thức bắt mắt, việc bạn chuẩn bị những điều mình nói ở trên sẽ cho nhà tuyển dụng thấy được bạn cực kỳ quan tâm đến công việc ứng tuyển, bạn dành nhiều thời gian, công sức lên ý tưởng, thiết kế, in ấn, rồi tỷ mỉ ngồi gắn ghép, dán bì đựng hồ sơ. Bạn đã dành được 1 điểm cộng cực kỳ lớn trong mắt nhà tuyển dụng.

Bạn đang xin nhiều công việc và bạn luôn gửi hồ sơ xin việc cùng lúc? Đây là một lỗi nghiêm trọng bởi vì mỗi công việc là khác nhau đòi hỏi các kỹ năng đặc biệt, kinh nghiệm và hơn thế nữa. Một lưu ý dành cho bạn đó là mỗi nhà tuyển dụng đang tìm kiếm một hồ sơ xin việc phù hợp với công ty của họ và các kỹ năng thiết lập cho một vị trí cụ thể.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên:……………………………………………………………………………….. Nam, nữ: ……………………..

Sinh ngày……… tháng……… năm………………………………………………………………………………………

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..            

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số:……………………………………… Nơi cấp: …………………………………

Ngày…………….. tháng……… năm………………………………………………………………………………………

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ………………………….. Di động…………………………………………

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ……………………………………………………………………………………..            

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                        Số hiệu:………………………………

                                                        Ký hiệu:………………………………

Họ và tên: …………………………………………………………. Bí danh:……………………………………………            

Tên thường gọi: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……… tháng……… năm………………. Tại:………………………………………………………………

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………….. Tôn giáo:…………………………………………………….

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) …………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Trình độ văn hoá: ………………………………………. Ngoại ngữ:……………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ………………………………………. Loại hình đào tạo:…………………………….

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………………………….

 Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………. tháng……….. năm ……………………………………

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày……….. tháng………. năm………………………………………………

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Tình hình sức khoẻ: ……………………………….. Cao………………………. Cân nặng:………… kg……

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………

Cấp bậc: ………………………………………. Lương chính hiện nay: ………………………………………….

Ngày nhập ngũ: …………………………… Ngày xuất ngũ: ……………………………………………………..

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: …………………………………………………. Tuổi:……… Nghề nghiệp ………………………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ: ………………………………………………… Tuổi:……… Nghề nghiệp ………………………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên vợ hoặc chồng: …………………………………….. Tuổi: …………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên các con:

1) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

2) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

3) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

4) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

5) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………………………………

Kỷ luật: ………………………………………………………………………………………………………………………….

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

……………,ngày……tháng……năm……

    Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,                                        Người khai ký tên

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

           

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..            

Rate this post
Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee