HomeKiến ThứcMẫu Biên bản họp hội đồng trường năm học 2018 – 2019...

Mẫu Biên bản họp hội đồng trường năm học 2018 – 2019 dowload miễn phí

Mẫu Biên bản họp hội đồng trường năm học 2018 – 2019 dowload miễn phí: Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị…

Họp hội đồng nhà trường đầu năm là phiên họp thường kỳ hằng năm tại các trường học nhằm thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động của nhà trường trong năm học mới.  Việc thành lập hội đồng trường (HĐT) là xu hướng tất yếu và được coi là một trong những yếu tố quyết định trong nâng cao quyền tự chủ, tăng giám sát và giải trình với xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Tuy nhiên, quá trình áp dụng cơ chế HĐT trong GDĐH nước ta còn mới và thực hiện chưa triệt để.

Hội đồng trường của các trường ở Việt Nam hiện nay đều mang tính tư vấn. Ở một số trường có hội đồng trường thì thành viên của hội đồng lại gồm hiệu trưởng, các trưởng khoa, phòng, ban, Đảng ủy, công đoàn, một số giáo sư… Về bản chất vẫn là hội đồng hành chính “bên trong” của nhà trường, thay vì một hội đồng gồm những thành viên “bên ngoài” trường. Khi tiến hành họp hội đồng trường cần có Biên bản họp hội đồng trường đúng theo mẫu biên bản họp hội đồng trường để trình bày và báo cáo với nhà trường và các bên liên quan.

Một mẫu biên bản họp hội đồng trường cần đầy đủ các thông tin:

Yêu cầu của một biên bản:

– Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.

– Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.

– Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.

– Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản).

Biên bản họp hội đồng trường cần phải ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết mọi nội dung và tình tiết nhưng cũng phải chú ý vào các vấn đề trọng tâm của sự kiện. Nếu là lời nói trong cuộc họp phải ghi nguyên văn, đầy đủ và yêu cầu người nói nghe lại và xác nhận từng trang.

 BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ … CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Trường ……………. năm học … – …

V/v ……………………………………………………………..

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

 • Thời gian: Lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …
 • Địa điểm: Văn phòng nhà trường………………………………………
 • Thành phần:
 1. Đ/c ………………………. – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
 2. Đ/c ………………………. – P Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch HĐ
 3. Đ/c ………………………. – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ
 4. Đ/c ………………………. – TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng
 5. Đ/c ………………………. – P.Chủ tịch CĐ – UV Hội đồng
 6. Đ/c ………………………. – Bí thư Chi đoàn – UV Hội đồng
 7. Đ/c ………………………. – TT khu Quảng Minh – UV Hội đồng

2. Nội dung:

2.1. Đồng chí ………………. – Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:

 • Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết năm học … – …
 • Quyết định số /QĐ-GDĐT ngày tháng … năm … của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo …………….., về việc thành lập Hội đồng trường …………………….. nhiệm kì … – …;

2.2. Tiến trình buổi họp:

2.2.1. Thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết năm học … – …:

 • Đồng chí …………….. thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm học …-….
 • Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra Quyết nghị.

2.2.2. Kết quả: 07/07 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết năm học … – …, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.

3. Kết luận: Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết năm học … – … và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ….

Biên bản kết thúc lúc … giờ … phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee